1 Koryntian 9:19-23

W SKRÓCIE: Przekazuj wiedzę w taki sposób, który pobudzi słuchaczy do myślenia i da im poczucie, że dowiedzieli się czegoś wartościowego.

POMOCNE WSKAZÓWKI

  • Weź pod uwagę, co twoi słuchacze już wiedzą. Nie ograniczaj się do powtarzania informacji znanych słuchaczom, ale pomóż im spojrzeć na daną sprawę z innej perspektywy.

  • Zbierz informacje i zastanów się, jak je wykorzystać. Chcąc zilustrować kluczowe myśli, w miarę możliwości przytocz w swoim wystąpieniu jakieś mniej znane fakty lub nawiąż do bieżących wydarzeń. Starannie przeanalizuj, jak powiązać zebrane informacje z tematem, który masz omówić.

  • Podkreślaj praktyczną wartość przekazywanych informacji. Wyjaśnij słuchaczom, jak myśli z Biblii, które poruszasz, mogą im pomóc w codziennym życiu. Nawiązuj do konkretnych sytuacji, postaw i czynów dotyczących twoich słuchaczy.