1 Tesaloniczan 1:5

W SKRÓCIE: Pokaż, że jesteś głęboko przekonany o prawdziwości i wartości tego, co mówisz.

POMOCNE WSKAZÓWKI

  • Dobrze się przygotuj. Analizuj materiał, dopóki nie zrozumiesz argumentów biblijnych na dany temat i nie będziesz umiał wyciągnąć z nich właściwych wniosków. Spróbuj wyrazić główne myśli swojego wystąpienia w kilku prostych słowach. Skoncentruj się na korzyściach, jakie mogą odnieść z niego słuchacze. Módl się o ducha świętego.

  • Posługuj się językiem, który wyrazi twoje przekonanie. Nie recytuj zdań wyjętych z publikacji, lecz wypowiadaj się własnymi słowami. Dobieraj takie słowa, które pokażą, że wierzysz w to, o czym mówisz.

  • Mów szczerze, z zaangażowaniem. Używaj odpowiedniej siły głosu. Jeśli nie jest to niestosowne, utrzymuj ze słuchaczami kontakt wzrokowy.