Czy twoim zdaniem życie ma sens? Ewolucjonista William B. Provine powiedział: „To, co wiemy o procesie ewolucyjnym, ma poważne konsekwencje — rzutuje na nasze poczucie sensu w życiu”. I do jakiego wniosku doszedł? „Nie dostrzegam żadnego ostatecznego celu istnienia wszechświata ani życia ludzkiego”32.

Zastanówmy się, do czego prowadzi takie założenie. Jeżeli życie nie ma głębszego sensu, to wystarczy starać się robić coś dobrego i ewentualnie przekazać swoje geny następnemu pokoleniu. Oznacza to również, że w momencie śmierci człowieka jego egzystencja na zawsze się kończy. Nasz mózg — obdarzony zdolnością myślenia, wyciągania wniosków i zastanawiania się nad sensem życia — byłby niczym innym jak dziełem ślepego przypadku.

To jeszcze nie wszystko. Wielu zwolenników ewolucjonizmu twierdzi, że Bóg nie istnieje, a w każdym razie nie miesza się w ludzkie sprawy. Gdyby była to prawda, nasza przyszłość zależałaby wyłącznie od polityków, naukowców i przywódców religijnych. Sądząc z dotychczasowych dziejów, społeczeństwo już zawsze musiałoby się borykać z konfliktami, zamętem i zepsuciem moralnym. Gdyby ewolucja była faktem, należałoby uznać za całkiem uzasadnione kierowanie się w życiu fatalistyczną maksymą: „Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy” (1 Koryntian 15:32).

Tymczasem w Biblii czytamy: „U ciebie [Boże] jest źródło życia” (Psalm 36:9). Ze słów tych płyną wnioski o fundamentalnym znaczeniu.

Jeżeli Biblia mówi prawdę, to życie ma sens. Nasz Stwórca, kierując się miłością, powziął pewien zamysł wobec wszystkich, którzy zechcą żyć zgodnie z Jego wolą (Kaznodziei 12:13). Zamysł ten obejmuje między innymi uwolnienie świata od wszelkich konfliktów, zamętu, zepsucia moralnego, a nawet od śmierci (Psalm 37:10, 11; Izajasza 25:6-8).

Miliony ludzi na całym świecie jest głęboko przekonanych, że poznawanie Boga i okazywanie Mu posłuszeństwa nadaje życiu sens o wiele głębszy niż cokolwiek innego (Jana 17:3). To przekonanie nie opiera się na pobożnych życzeniach, ale na niezbitych faktach, które dowodzą jednego: Życie zostało stworzone.