Czy jest to...

  • zbiór ludzkich mądrości?

  • zbiór mitów i legend?

  • Księga od Boga?

 CO NA TEN TEMAT MÓWI BIBLIA

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga” (2 Tymoteusza 3:16, Przekład Nowego Świata).

CO TO MOŻE OZNACZAĆ DLA KAŻDEGO Z NAS

Dzięki Biblii zyskujemy:

satysfakcjonujące odpowiedzi na ważne pytania życiowe (Przysłów 2:1-5);

niezawodne i praktyczne rady na co dzień (Psalm 119:105);

realną nadzieję na przyszłość (Rzymian 15:4).

 CZY NA TYM, CO MÓWI BIBLIA, NAPRAWDĘ MOŻNA POLEGAĆ?

Tak, i to co najmniej z trzech powodów:

  • Biblia jest zadziwiająco spójna. Spisywało ją około 40 mężczyzn w ciągu 1600 lat. Większość nigdy nie miała ze sobą kontaktu. Mimo to spisana przez nich Księga tworzy harmonijną całość i ma jeden główny temat.

  • Pisarze odznaczali się niezwykłą szczerością. Świeccy historycy mają skłonność do ukrywania niewygodnych faktów z dziejów swojego kraju. Natomiast pisarze biblijni otwarcie wyjawiali błędy zarówno osobiste, jak i całego narodu (2 Kronik 36:15, 16; Psalm 51:1-4).

  • Biblia zawiera wiarygodne proroctwa. Na przykład z 200-letnim wyprzedzeniem zapowiedziano w niej upadek starożytnego Babilonu (Izajasza 13:17-22). Proroctwo to wyjawiało nie tylko strategię zdobywcy, ale nawet jego imię! (Izajasza 45:1-3).

Biblia zawiera także wiele innych proroctw, które spełniły się w najdrobniejszych szczegółach. Czy nie tego właśnie należałoby się spodziewać po Księdze pochodzącej od Boga? (2 Piotra 1:21).

 ZASTANÓW SIĘ

Jak z pomocą Słowa Bożego można poprawić jakość swojego życia?

Biblijną podpowiedź znajdziesz w IZAJASZA 48:17, 18 i w 2 TYMOTEUSZA 3:16, 17.