PROROK Daniel żył ponad 500 lat przed narodzinami Jezusa. Ale otrzymał od Jehowy wskazówki, które pozwalały dokładnie wyliczyć, kiedy Jezus zostanie namaszczony,  czyli wyznaczony na Mesjasza (Chrystusa). Daniel usłyszał: „Wiedz i wnikliwie to rozważ, że od wyjścia słowa o przywróceniu i o odbudowie Jerozolimy aż do Mesjasza Wodza będzie siedem tygodni, a także sześćdziesiąt dwa tygodnie” (Daniela 9:25).

Aby ustalić czas przyjścia Mesjasza, najpierw trzeba się dowiedzieć, od jakiego momentu zacząć liczyć. Proroctwo mówi: „Od wyjścia słowa o przywróceniu i o odbudowie Jerozolimy”. A kiedy ‛wyszło to słowo’? Według biblijnej relacji Nehemiasza decyzja o odbudowie murów wokół Jerozolimy  zapadła „w dwudziestym roku króla Artakserksesa” (Nehemiasza 2:1, 5-8). Historia potwierdza, że Artakserkses objął władzę w roku 475 p.n.e. Tak więc dwudziesty rok jego panowania przypada na 455 rok p.n.e. Właśnie ta data jest dla nas punktem wyjściowym.

Z proroctwa Daniela dowiadujemy się również, ile czasu miało upłynąć od tego momentu do przyjścia „Mesjasza Wodza”. Czytamy tam o „siedmiu tygodniach, a także sześćdziesięciu dwóch tygodniach” — razem o 69 tygodniach. Co to za okres? W niektórych przekładach Biblii wspomniano, że każdy z tych tygodni składał się nie z siedmiu dni, lecz z siedmiu lat. Koncepcja tygodni lat, czyli siedmioletnich okresów, nie była obca ówczesnym Żydom. Na przykład co siedem lat mieli rok sabatowy (Wyjścia 23:10, 11). A zatem 69 symbolicznych tygodni to 69 okresów siedmioletnich — w sumie 483 lata.

Teraz pozostaje nam to wszystko policzyć. Jeśli do roku 455 p.n.e. dodamy 483 lata, dojdziemy do 29 roku n.e. Właśnie wtedy Jezus dał się ochrzcić i został Mesjaszem (Łukasza 3:1, 2, 21, 22). * Cóż za zdumiewające spełnienie proroctwa biblijnego!

^ ak. 6 Okres od 455 do 1 roku p.n.e. trwał 454 lata. Okres od 1 roku p.n.e. do 1 roku n.e. trwał rok (nie było roku zerowego). A od 1 do 29 roku n.e. minęło 28 lat. Gdy zsumujemy te trzy okresy, otrzymamy 483 lata. W trakcie siedemdziesiątego tygodnia lat, w 33 roku n.e., Jezus został zgładzony (Daniela 9:24, 26). Zobacz 11 rozdział książki Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! oraz hasło „Siedemdziesiąt tygodni” w leksykonie Wnikliwe poznawanie Pism (wydawnictwa Świadków Jehowy).