Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

8. Czym jest Królestwo Boże?

8. Czym jest Królestwo Boże?

1 KRÓLESTWO BOŻE JEST REALNYM RZĄDEM

„Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:9-13)

Czym jest Królestwo Boże?

2 JEZUS BĘDZIE NAJLEPSZYM WŁADCĄ

„W prawości osądzi maluczkich” (Izajasza 11:4)

Dlaczego Jezus najlepiej nadaje się na Władcę w tym Królestwie?

 • 1 Tymoteusza 6:16

  Wszyscy władcy na ziemi umierają, ale Jezus nigdy nie umrze. To, co dla nas zrobi, będzie trwało wiecznie.

 • Izajasza 11:2-4

  Jezus potrafi zrobić więcej dobrego niż którykolwiek człowieczy władca. Jest potężniejszy niż wszyscy władcy razem wzięci. Kieruje się sprawiedliwością i współczuciem.

3 KRÓLESTWO BOŻE WYPEŁNI WOLĘ JEHOWY

„Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz” (Daniela 2:44)

Czego to Królestwo już dokonało? Co zrobi w przyszłości?

 • Objawienie 12:7-12

  Po tym, jak w roku 1914 Jezus został Królem, zrzucił Szatana z nieba na ziemię. Właśnie dlatego na całej ziemi jest tak wiele problemów, bólu i cierpień.

 • Kaznodziei 8:9; Objawienie 16:16

  W Armagedonie Królestwo Boże usunie wszystkie okrutne i skorumpowane rządy ludzkie.

 • Psalm 37:10

  Ludzie, którzy robią złe rzeczy, zostaną zniszczeni.

 • Objawienie 22:1-3

  Pod rządami Królestwa Bożego nikt nie będzie chorował ani umierał; wszyscy ludzie będą wychwalać imię Jehowy.