1 JEHOWA CHCE SŁUCHAĆ NASZYCH MODLITW

„Jehowa jest blisko wszystkich, którzy go wzywają, wszystkich, którzy go wzywają w wierności wobec prawdy” (Psalm 145:18)

Co powinniśmy robić, żeby Jehowa słuchał naszych modlitw?

2 CZĘSTE PYTANIA NA TEMAT MODLITWY

3 O CO MOŻEMY SIĘ MODLIĆ

„O cokolwiek prosimy zgodnie z jego wolą, on nas wysłuchuje” (1 Jana 5:14)

Jakie sprawy możemy poruszać w modlitwie?

4 JEHOWA ODPOWIADA NA NASZE MODLITWY

„Ty, który wysłuchujesz modlitwę — do ciebie przyjdzie wszelkie ciało ludzkie” (Psalm 65:2)

Jak Jehowa odpowiada na nasze modlitwy?