Czy na świecie...

  • niewiele się zmieni?

  • będzie gorzej?

  • będzie lepiej?

 CO NA TEN TEMAT MÓWI BIBLIA

„Bóg (...) otrze z ich oczu wszelką łzę i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło” (Objawienie 21:3, 4, Przekład Nowego Świata).

CO TO MOŻE OZNACZAĆ DLA KAŻDEGO Z NAS

Możemy oczekiwać:

sensownej i satysfakcjonującej pracy (Izajasza 65:21-23);

uwolnienia od wszelkich chorób i cierpień (Izajasza 25:8; 33:24);

szczęśliwego, niekończącego się życia w otoczeniu rodziny i przyjaciół (Psalm 37:11, 29).

 CZY NA TYM, CO MÓWI BIBLIA, NAPRAWDĘ MOŻNA POLEGAĆ?

Tak, i to co najmniej z dwóch powodów:

  • Bóg jest w stanie dotrzymać obietnicy. Tylko Bóg Jehowa został w Biblii nazwany „Wszechmocnym”, bo jedynie On dysponuje nieograniczoną mocą (Objawienie 15:3). Bez wątpienia potrafi więc spełnić swoją obietnicę i uzdrowić sytuację na ziemi. Jak mówi Biblia, „u Boga wszystko jest możliwe” (Mateusza 19:26).

  • Bóg pragnie dotrzymać obietnicy. ‛Tęskni’ na przykład do chwili, gdy przywróci życie zmarłym (Hioba 14:14, 15).

    Jeśli chodzi o Syna Bożego, Jezusa, z Biblii dowiadujemy się, że uzdrawiał on chorych. Dlaczego to robił? Bo tego pragnął (Marka 1:40, 41). Pod względem chęci wspierania potrzebujących Jezus doskonale naśladował swojego Ojca (Jana 5:19).

    A zatem możemy być pewni, że zarówno Jehowa, jak i Jezus pragną nam pomóc, żebyśmy mogli cieszyć się wspaniałą przyszłością! (Psalm 72:12-14; 145:16; 2 Piotra 3:9).

 ZASTANÓW SIĘ

Jak Bóg uzdrowi sytuację na świecie?

Biblijną podpowiedź znajdziesz w MATEUSZA 6:9, 10 oraz w DANIELA 2:44.