1. Dlaczego Bóg chciał, żeby starożytni Izraelici tworzyli zorganizowany naród?

Izraelici byli potomkami patriarchy Abrahama. Bóg zorganizował ich w naród, który nazwał Izraelem. Dał im zbiór praw i postanowił, że będą stać na straży religii prawdziwej oraz świętych Pism (Psalm 147:19, 20). Miało to przynieść korzyść ludziom ze wszystkich narodów. Przeczytaj Rodzaju 22:18.

Bóg chciał, żeby Izraelici byli Jego świadkami. Gdy inni ludzie obserwowali ten naród i uczyli się od niego, mogli się przekonać, że przestrzeganie praw Bożych zawsze wychodzi na dobre (Powtórzonego Prawa 4:6). Dzięki Izraelitom mieli więc możliwość poznać prawdziwego Boga. Przeczytaj Izajasza 43:10, 12.

2. Dlaczego prawdziwi chrześcijanie tworzą zorganizowaną społeczność?

Z czasem naród izraelski stracił uznanie Boga i jego miejsce zajął zbór chrześcijański (Mateusza 21:43; 23:37, 38). Dawniej to Izraelici byli świadkami na rzecz Boga Jehowy, a obecnie są nimi prawdziwi chrześcijanie. Przeczytaj Dzieje 15:14, 17.

Jezus zorganizował działalność swoich naśladowców, żeby głosili dobrą nowinę ludziom ze wszystkich narodów i pomagali im zostać jego uczniami (Mateusza 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Dzisiaj, w okresie „zakończenia systemu rzeczy”, praca ta zmierza do punktu kulminacyjnego. Po raz pierwszy w historii miliony ludzi pochodzących ze wszystkich narodów w zjednoczony sposób wielbi Jehowę (Objawienie 7:9, 10). Dzięki temu, że tworzą oni zorganizowaną społeczność, mogą się wzajemnie zachęcać i wspierać. W każdym zakątku świata na swoich zebraniach korzystają z tego samego biblijnego programu edukacyjnego. Przeczytaj Hebrajczyków 10:24, 25.

 3. Skąd się wzięli nowożytni Świadkowie Jehowy?

W latach siedemdziesiątych XIX wieku niewielka grupa osób wnikliwie studiujących Biblię zaczęła odkrywać w tej Księdze dawno zapomniane prawdy. Ludzie ci zrozumieli, że Jezus zorganizował zbór chrześcijański z myślą o ewangelizacji. Dlatego zaczęli głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym i rozszerzyli tę działalność na wiele krajów. W roku 1931 przyjęli nazwę Świadkowie Jehowy. Przeczytaj Dzieje 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Jak Świadkowie Jehowy są zorganizowani?

W I wieku o zbory chrześcijańskie w różnych regionach troszczyła się grupa apostołów i starszych. Było to ciało kierownicze, które za Głowę zboru uznawało Jezusa (Dzieje 16:4, 5). Dzisiaj o Świadków Jehowy na całym świecie również troszczy się Ciało Kierownicze, składające się z doświadczonych starszych, czyli nadzorców. Sprawuje ono opiekę nad Biurami Oddziałów, które zajmują się tłumaczeniem i dystrybucją publikacji do studiowania Biblii w przeszło 800 językach. Ciało Kierownicze zapewnia duchowe pokrzepienie i przewodnictwo ponad 120 000 zborów. W każdym z tych zborów usługują wykwalifikowani nadzorcy, którzy z miłością dbają o „trzodę Bożą”. Przeczytaj 1 Piotra 5:2, 3.

Świadkowie Jehowy są odpowiednio zorganizowani, żeby głosić dobrą nowinę i pozyskiwać uczniów. Podobnie jak apostołowie, głoszą od domu do domu (Dzieje 20:20). Osobom, które chcą poznać prawdę, proponują studium Biblii. Ale Świadkowie Jehowy nie są zwykłą organizacją. Stanowią rodzinę, która ma kochającego Ojca. Są dla siebie braćmi i siostrami i wzajemnie się o siebie troszczą (2 Tesaloniczan 1:3). A ponieważ w swoim życiu koncentrują się na spełnianiu woli Jehowy i pomaganiu innym, tworzą najszczęśliwszą rodzinę na ziemi. Przeczytaj Psalm 33:12 i Dzieje 20:35.