1. Czy Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw?

Bóg zaprasza wszystkich ludzi, żeby zbliżali się do Niego w modlitwie (Psalm 65:2). Ale nie wysłuchuje każdej modlitwy. Na przykład nie podobają Mu się modlitwy mężów, którzy źle traktują swoje żony (1 Piotra 3:7). Nie wysłuchiwał też Izraelitów, gdy ciągle grzeszyli. Jednak nawet ludzie, którzy dopuścili się poważnych grzechów, mogą zostać przez Niego wysłuchani — jeśli tylko okażą skruchę. Możliwość zwracania się do Boga w modlitwie to niewątpliwie wielki zaszczyt. Przeczytaj Izajasza 1:15; 55:7.

Zobacz film Czy Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw?

2. Jak należy się modlić?

Modlitwa to forma oddawania czci Stwórcy, Bogu Jehowie, dlatego powinniśmy zwracać się wyłącznie do Niego (Mateusza 4:10; 6:9). Ponieważ jesteśmy niedoskonali, musimy modlić się w imię Jezusa, który umarł za nasze grzechy (Jana 14:6). Jehowa nie chce, żebyśmy powtarzali wyuczone zwroty albo korzystali z modlitewników. Pragnie, żebyśmy modlili się własnymi słowami i wyrażali swoje myśli i uczucia. Przeczytaj Mateusza 6:7 i Filipian 4:6, 7.

Stwórca słyszy nas nawet wtedy, gdy modlimy się w myślach, nie wypowiadając słów (1 Samuela 1:12, 13). Zachęca, żebyśmy zwracali się do Niego jak najczęściej, na przykład rano, pod koniec dnia, przed posiłkami oraz kiedy mamy problemy. Przeczytaj Psalm 55:22 i Mateusza 15:36.

3. Dlaczego chrześcijanie wspólnie się spotykają?

Utrzymywanie bliskiej więzi z Bogiem nie jest łatwe, ponieważ żyjemy wśród ludzi, którym brakuje wiary i którzy drwią z obietnicy raju na ziemi (2 Tymoteusza 3:1, 4;  2 Piotra 3:3, 13). Dlatego każdy z nas potrzebuje pokrzepiającego towarzystwa współwyznawców. Przeczytaj Hebrajczyków 10:24, 25.

Przebywanie wśród ludzi, którzy kochają Boga, pomaga się do Niego zbliżyć. Dobrą okazją do wzajemnego budowania wiary są zebrania Świadków Jehowy. Przeczytaj Rzymian 1:11, 12.

4. Jak można przybliżać się do Boga?

W przybliżaniu się do Boga bardzo pomaga rozmyślanie o tym, czego dowiadujemy się z Jego Słowa. Powinniśmy z modlitwą analizować działania Jehowy, Jego wskazówki i obietnice. Dzięki temu w naszych sercach rozwinie się wdzięczność za Jego miłość i mądrość. Przeczytaj Jozuego 1:8 i Psalm 1:1-3.

Oczywiście zbliżyć się do Boga możemy tylko wtedy, gdy będziemy w Niego głęboko wierzyć. Ale wiara jest jak roślina. Aby była żywa, trzeba ją wciąż pielęgnować. Musimy więc poświęcać czas na analizowanie podstaw swoich wierzeń. Przeczytaj Mateusza 4:4 i Hebrajczyków 11:1, 6.

5. Dlaczego warto zbliżyć się do Boga?

Jehowa troszczy się o tych, którzy Go kochają. Chroni nas przed wszystkim, co mogłoby osłabić naszą wiarę i nadzieję na życie wieczne (Psalm 91:1, 2, 7-10). Ostrzega przed postępowaniem, które zagrażałoby naszemu zdrowiu i szczęściu. Wskazuje nam najlepszą drogę życiową. Przeczytaj Psalm 73:27, 28 i Jakuba 4:4, 8.