1. Dlaczego potrzebujemy wskazówek od Boga?

Jak zasady biblijne pomagają nam dbać o bezpieczeństwo? (PSALM 36:9)

Bóg jako Stwórca przewyższa nas mądrością. Jest kochającym Ojcem, który się o nas troszczy. Poza tym nie stworzył nas tak, żebyśmy byli od Niego niezależni (Jeremiasza 10:23). Podobnie jak dzieci potrzebują wskazówek od rodziców, tak my potrzebujemy wskazówek Bożych (Izajasza 48:17, 18). Takie przewodnictwo to dar od Boga. Możemy z niego korzystać dzięki zasadom zawartym w Biblii. Przeczytaj 2 Tymoteusza 3:16.

Bóg Jehowa wskazuje nam najlepszą drogę życiową oraz uczy, jak w przyszłości otrzymać życie wieczne. Ponieważ jest naszym Stwórcą, słusznie oczekuje, że będziemy przestrzegać ustalonych przez Niego zasad. Przeczytaj Psalm 19:7, 11 i Objawienie 4:11.

2. Czym są zasady biblijne?

Zasady biblijne to fundamentalne, ogólne prawdy. Natomiast prawa zwykle mają zastosowanie tylko w konkretnych okolicznościach (Powtórzonego Prawa 22:8). Żeby wiedzieć, jak w danej sytuacji zastosować jakąś zasadę, musimy korzystać z „umiejętności myślenia” (Przysłów 2:10-12). Na przykład Biblia uczy, że życie jest darem od Jehowy. Pamiętając o tej zasadzie, zachowujemy środki ostrożności w pracy i w domu oraz dbamy o bezpieczną jazdę. Przeczytaj Dzieje 17:28.

3. Jakie są dwie najważniejsze zasady?

Dwie najważniejsze zasady podał Jezus. Pierwsza z nich nawiązuje do celu naszego istnienia — powinniśmy poznać Boga, pokochać Go i wiernie Mu służyć. Zasadę tę mamy uwzględniać przy podejmowaniu  wszystkich naszych decyzji (Przysłów 3:6). Jeśli bierzemy ją sobie do serca, zyskujemy przyjaźń Boga, czujemy się naprawdę szczęśliwi, a w przyszłości możemy otrzymać życie wieczne. Przeczytaj Mateusza 22:36-38.

Druga zasada pomaga nam utrzymywać pokojowe relacje z innymi (1 Koryntian 13:4-7). Kiedy się do niej stosujemy, naśladujemy Boga w tym, jak traktuje ludzi. Przeczytaj Mateusza 7:12; 22:39, 40.

4. Co nam daje trzymanie się zasad biblijnych?

Zasady te uczą, jak dbać o jedność i miłość w rodzinie (Kolosan 3:12-14). Ochronie rodziny służy na przykład zasada biblijna, według której małżeństwo powinno być związkiem trwałym. Przeczytaj Rodzaju 2:24.

Zawarte w Biblii zasady chronią nas także pod względem materialnym i pomagają zachowywać spokój wewnętrzny. Zachęcają nas między innymi, żebyśmy byli pilni i uczciwi — a właśnie takich pracowników często poszukują pracodawcy (Przysłów 10:4, 26; Hebrajczyków 13:18). Słowo Boże uczy też, żebyśmy byli zadowoleni z tego, co niezbędne, i bardziej od rzeczy materialnych cenili przyjaźń z Bogiem. Przeczytaj Mateusza 6:24, 25, 33 i 1 Tymoteusza 6:8-10.

Trzymanie się zasad biblijnych pomaga również chronić zdrowie (Przysłów 14:30; 22:24, 25). Na przykład zakazują one pijaństwa, a to chroni nas przed niektórymi śmiertelnymi chorobami czy wypadkami (Przysłów 23:20). Bóg pozwala pić alkohol, ale z umiarem (Psalm 104:15; 1 Koryntian 6:10). Zasady biblijne przynoszą nam korzyść dlatego, że pomagają kontrolować nie tylko nasze postępowanie, ale też sposób myślenia (Psalm 119:97-100). Oczywiście prawdziwi chrześcijanie nie przestrzegają Bożych zasad tylko dla własnych korzyści. Zależy im przede wszystkim na przynoszeniu chwały Jehowie. Przeczytaj Mateusza 5:14-16.