Wielu pyta, dlaczego na świecie jest tyle nienawiści i cierpień. Biblia udziela satysfakcjonującej i pocieszającej odpowiedzi.