Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017

Zobacz szczegółowe informacje dotyczące działalności Świadków Jehowy na całym świecie od września 2016 do sierpnia 2017 roku.

Najważniejsze dane z roku 2017

To sprawozdanie roczne zawiera informacje o wysiłkach i środkach włożonych w ogólnoświatową działalność ewangelizacyjną prowadzoną przez Świadków Jehowy.

Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy w poszczególnych krajach w roku 2017

To sprawozdanie podaje między innymi liczby głosicieli, osób ochrzczonych w roku 2017 i obecnych na uroczystości Pamiątki.