Poznaj kilka podstawowych informacji dotyczących Księgi Nehemiasza, która opisuje wydarzenia związane z odbudową Jerozolimy po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej.