Zapoznaj się z Ewangelią według Marka — dynamicznym i zwięzłym sprawozdaniem ze służby Jezusa.