Massimo Tistarelli jest mechatronikiem specjalizującym się w komputerowym rozpoznawaniu obrazu. Jego głęboki szacunek do nauki skłonił go do rewizji poglądów na temat ewolucji.