Irène uważała, że podobieństwa w budowie różnych organizmów potwierdzają teorię ewolucji. Jednak jej praca związana z protetyką kończyn dolnych skłoniła ją do przeanalizowania swoich przekonań.