Przed przekroczeniem rzeki Jordan Izraelici wpadli w zastawioną na nich podstępną pułapkę. Wdali się w kontakty z Moabitami i w rezultacie wielu uwikłało się w grzeszne postępowanie — nie dochowało lojalności wobec Boga. Ich czyny i nastawienie są dziś dla nas ostrzegawczym przykładem.