Jak możemy posługiwać się pytaniami, żeby pobudzić słuchaczy do myślenia, podtrzymać ich zainteresowanie i podkreślić ważne punkty?