Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Czy doczekamy świata wolnego od ubóstwa?

Jak Bóg sprawi, że ze świata zniknie ubóstwo? (Mateusza 6:9, 10)

Niedożywienie i choroby wywołane skrajnym ubóstwem co roku zabijają miliony osób. Chociaż niektóre rejony świata są zamożne, to jednak znaczna część ludzkości nadal żyje w nędzy. Biblia wskazuje, że ubóstwo dotyka ludzi już od bardzo dawna. Przeczytaj Jana 12:8.

Aby usunąć ten problem, potrzebny byłby rząd światowy. Taki rząd musiałby sprawiedliwie dysponować ziemskimi zasobami oraz położyć kres wojnom, które stanowią jedną z głównych przyczyn biedy. Bóg obiecał, że utworzy właśnie taki rząd. Przeczytaj Daniela 2:44.

Kto może wyeliminować ubóstwo?

Bóg wybrał swojego Syna, Jezusa, by panował nad całą ludzkością (Psalm 2:4-8). Jezus zatroszczy się o biednych oraz zlikwiduje ucisk i przemoc. Przeczytaj Psalm 72:8, 12-14.

Jako przepowiedziany w Biblii „Książę Pokoju”, Jezus zaprowadzi na ziemi pokój i bezpieczeństwo. Wtedy każdy człowiek będzie mógł się cieszyć własnym domem, satysfakcjonującą pracą i dostatkiem pożywienia. Przeczytaj Izajasza 9:6, 7; 65:21-23.