Czy umarli mogą znowu żyć?

BIBLIJNA ODPOWIEDŹ: „Nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego [Jezusa] głos i wyjdą” (Jana 5:28, 29).

W ten sposób Jezus zapowiedział nadejście czasów, kiedy to pod rządami Królestwa Bożego Szeol zostanie opróżniony. Fernando, wspomniany w poprzednim artykule, mówi: „Byłem zdumiony, gdy po raz pierwszy przeczytałem słowa z Jana 5:28, 29. Dzięki nim zyskałem realną nadzieję i zacząłem patrzeć w przyszłość z optymizmem”.

W starożytności wierny Hiob spodziewał się, że gdy umrze, Bóg z czasem przywróci mu życie. Zapytał: „Jeśli krzepki mąż umrze, czyż może znowu żyć?”. Następnie z przekonaniem odpowiedział: „Przez wszystkie dni mej przymusowej pracy [czyli w Szeolu] będę czekał, aż nadejdzie moja ulga. Ty zawołasz, a ja ci odpowiem” (Hioba 14:14, 15).

Zmartwychwstanie Łazarza jest podstawą do żywienia nadziei na przyszłość

Nauka o zmartwychwstaniu nie była obca siostrze Łazarza, Marcie. Po śmierci Łazarza Jezus zapewnił ją: „Twój brat wstanie”. Marta odpowiedziała: „Wiem, że wstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatnim”. Na to Jezus odparł: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, ten choćby nawet umarł, ożyje” (Jana 11:23-25). Zaraz potem wskrzesił Łazarza z martwych! Ta przejmująca relacja daje wgląd w jeszcze wspanialsze wydarzenia, jakie nastąpią w przyszłości. Wyobraź sobie, jak zmartwychwstanie następuje na całej ziemi!

Czy ktoś będzie wskrzeszony do życia w niebie?

BIBLIJNA ODPOWIEDŹ: Słowo Boże wskazuje, że zmartwychwstanie Jezusa różniło się od pozostałych ośmiu opisanych w Biblii. Tamte osoby powróciły do życia na ziemi. Ale o zmartwychwstałym Jezusie czytamy: „Jest on po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba” (1 Piotra 3:21, 22). Czy Jezus to jedyna osoba, która miała zostać wskrzeszona do życia w niebie? On sam wcześniej powiedział apostołom: „Jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to przyjdę znowu i przyjmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, wy też byli” (Jana 14:3).

Tak więc Chrystus poszedł do nieba i przygotował tam miejsce dla części swoich uczniów. Liczba tych, którzy zostaną wskrzeszeni do życia w niebie,  ostatecznie wyniesie 144 000 (Objawienie 14:1, 3). Ale co ci wierni naśladowcy Jezusa będą tam robić?

Będą bardzo zajęci! W Biblii czytamy: „Szczęśliwy i święty jest każdy, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować przez tysiąc lat” (Objawienie 20:6). A zatem osoby wskrzeszone do życia w niebie będą usługiwać z Chrystusem jako kapłani i razem z nim królować nad ziemią.

Kto zostanie wskrzeszony później?

BIBLIJNA ODPOWIEDŹ: W Piśmie Świętym znajdujemy następujące słowa apostoła Pawła: „Mam w Bogu nadzieję, którą również oni sami żywią, że nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych” (Dzieje 24:15).

Słowo Boże zapewnia, że miliardy zmarłych powrócą do życia

Kto zostanie zaliczony do osób, które Paweł nazwał „prawymi”? Rozważmy przykład wiernego proroka Daniela. U kresu życia usłyszał on: „Spoczniesz, ale powstaniesz do swego losu z końcem dni” (Daniela 12:13). Gdzie Daniel obudzi się ze snu śmierci? Biblia mówi, że „prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Psalm 37:29). A Jezus przepowiedział: „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię” (Mateusza 5:5). Wynika stąd, że Daniel i inne wierne osoby zostaną wskrzeszone na ziemi — z perspektywą życia wiecznego.

A kto będzie się zaliczał do grupy nazwanej przez Pawła „nieprawymi”? Chodzi o miliardy ludzi, którzy nigdy nie mieli sposobności zrozumieć i wprowadzić w czyn prawd biblijnych. Gdy zmartwychwstaną, otrzymają szansę, żeby poznać Jehowę * oraz Jezusa i okazać Im swoją wdzięczność (Jana 17:3). Wszyscy, którzy postanowią służyć Bogu, będą mogli żyć tak długo jak On sam, czyli wiecznie!

Wszyscy, którzy postanowią służyć Bogu, będą mieli perspektywy na wieczne życie w doskonałym zdrowiu i szczęściu

Jakie warunki zapanują na ziemi?

BIBLIJNA ODPOWIEDŹ: Bóg „otrze z ich oczu wszelką łzę i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie” (Objawienie 21:4). „Pobudują domy i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i będą spożywać ich owoce” (Izajasza 65:21).

Wyobraź sobie, jak w takich warunkach będzie wyglądało życie twoje oraz twoich bliskich, którzy zostaną wskrzeszeni! Pozostaje jednak pytanie: Skąd można mieć pewność, że zmartwychwstanie rzeczywiście nastąpi?

^ ak. 15 Jehowa to wyjawione w Biblii imię Boże.