Jak być dobrym rodzicem?

Czy zaszczepiasz swoim dzieciom miłość do Boga?

Dom, w którym rodzice kochają i szanują siebie nawzajem, stwarza doskonałe warunki dla rozwoju dziecka (Kolosan 3:14, 19). Dobrzy rodzice darzą swoje dzieci miłością i je chwalą, podobnie jak Jehowa Bóg chwalił swego Syna. Przeczytaj Mateusza 3:17.

Nasz Ojciec niebiański wysłuchuje swoich sług i bierze pod uwagę ich uczucia. Rodzice powinni Go naśladować i słuchać tego, co ich dzieci mają do powiedzenia (Jakuba 1:19). Powinni też starać się zrozumieć ich uczucia — nawet te negatywne. Przeczytaj Liczb 11:11, 15.

Jak wychować dziecko na odpowiedzialnego człowieka?

Jako rodzic masz prawo ustalać pewne reguły (Efezjan 6:1). Wzoruj się pod tym względem na Bogu. Jego miłość przejawia się w tym, że jasno określa swe zasady i informuje o konsekwencjach ich łamania (Rodzaju 3:3). Ale nie zmusza ludzi do posłuszeństwa, tylko uczy, że właściwe postępowanie wyjdzie im na dobre. Przeczytaj Izajasza 48:18, 19.

Postaw sobie za cel zaszczepić swoim dzieciom miłość do Boga. Dzięki temu będą postępować mądrze nawet wtedy, gdy ciebie nie będzie obok. Podobnie jak Jehowa uczy nas, dając nam przykład, tak i ty ucz swoje dzieci miłości do Boga własnym przykładem. Przeczytaj Powtórzonego Prawa 6:5-7; Efezjan 4:32; 5:1.