Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 TEMAT Z OKŁADKI | WŁADZA WOLNA OD KORUPCJI

Królestwo Boże — rząd wolny od korupcji

Królestwo Boże — rząd wolny od korupcji

„Koniec końców urzędnicy też są obywatelami; wszyscy jesteśmy wytworem społeczeństwa”. W ten sposób prezes państwowej izby kontroli w Nikaragui wskazał, dlaczego jego zdaniem oczyszczenie władzy z korupcji jest niemożliwe.

Czy nie zgodzisz się z tym, że jeśli społeczeństwo jest pełne korupcji, to każda władza, która się z niego wywodzi, też nieuchronnie będzie skorumpowana? Skoro w tym tkwi problem, to rząd wolny od korupcji musi pochodzić spoza społeczeństwa ludzkiego. Biblia opisuje właśnie taki rząd — Królestwo Boże, o które mieli się modlić naśladowcy Jezusa (Mateusza 6:9, 10).

Królestwo Boże to rzeczywisty rząd, panujący w niebie. Zastąpi ono wszystkie rządy ludzkie (Psalm 2:8, 9; Objawienie 16:14; 19:19-21). Jednym z dobrodziejstw, jakie to Królestwo przyniesie ludzkości, będzie wyeliminowanie korupcji. Przeanalizujmy sześć czynników, które nas o tym upewniają.

1. PEŁNOMOCNICTWO

PROBLEM: Ludzkie rządy są finansowane przez obywateli, najczęściej za pomocą podatków. Niektórzy urzędnicy ulegają pokusie kradzieży tych funduszy. Inni przyjmują łapówki od osób, które oczekują, że w zamian obniży się im opłaty należne państwu. W ten sposób może powstać błędne koło — rząd podnosi wysokość podatków, by wyrównać te straty, co z kolei prowadzi do jeszcze większej korupcji. W takich warunkach ludzie uczciwi cierpią najbardziej.

ROZWIĄZANIE: Królestwo Boże otrzymało pełnomocnictwo od wszechmocnego Boga, Jehowy *  (Objawienie 11:15). Nie musi pobierać podatków, żeby pokrywać koszty swojej działalności. Przeciwnie, dzięki wielkiej mocy i szczodrości Boga w pełni zaspokoi wszystkie potrzeby swoich poddanych (Izajasza 40:26; Psalm 145:16).

2. WŁADCA

PROBLEM: Reformy mające na celu wyeliminowanie korupcji „muszą zacząć się od góry” — zauważyła Susan Rose-Ackerman, cytowana w poprzednim artykule. Rządy tracą wiarygodność, jeśli próbują wyplenić korupcję z policji czy ze służby celnej, a zarazem tolerują ją wśród wysoko postawionych urzędników. Poza tym nawet najuczciwszy ludzki władca podlega wrodzonej niedoskonałości. Jak mówi Biblia, „nie ma (...) na ziemi człowieka prawego, który zawsze czyni dobrze” (Kaznodziei 7:20).

Jezus odrzucił największą łapówkę, jaką kiedykolwiek zaoferowano

ROZWIĄZANIE: W przeciwieństwie do niedoskonałych ludzi Jezus Chrystus, którego Bóg wybrał na Władcę w swoim Królestwie, nigdy nie ulegnie pokusie dopuszczenia się zła. Dowiódł tego, odrzucając największą łapówkę, jaką kiedykolwiek zaoferowano — „wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę”. Jezus mógł je otrzymać w zamian za jednorazowe oddanie czci władcy świata, Diabłu (Mateusza 4:8-10; Jana 14:30). Nawet gdy umierał w męczarniach, był do tego stopnia zdecydowany zachować prawość, że odmówił przyjęcia środka odurzającego, który uśmierzyłby ból, ale też mógłby przytępić jego władze umysłowe (Mateusza 27:34). Bez wątpienia więc Jezus — wskrzeszony później przez Boga do życia w niebie — udowodnił, że całkowicie nadaje się na władcę Królestwa Bożego (Filipian 2:8-11).

3. STABILNOŚĆ

PROBLEM: W wielu krajach regularnie urządza się wybory, co teoretycznie pozwala usunąć skorumpowanych urzędników. Ale w rzeczywistości często i kampanie wyborcze, i same wybory są naznaczone piętnem korupcji — nawet w tak zwanych krajach rozwiniętych. Dzięki sponsorowaniu takich kampanii oraz innym działaniom bogacze mają znaczny wpływ na obecne i przyszłe władze.

Sędzia Sądu Najwyższego USA John Paul Stevens napisał, że tego rodzaju wpływy zagrażają „nie tylko prawowitości i jakości władzy sprawowanej przez rząd, ale też zaufaniu, jakim darzy go opinia publiczna”. Nic dziwnego, że wiele osób na świecie uważa partie polityczne za najbardziej skorumpowane instytucje.

ROZWIĄZANIE: Królestwo Boże wyeliminuje oszustwa wyborcze, bo okaże się rządem stabilnym i niewzruszonym (Daniela 7:13, 14). Ponieważ jego Władcę ustanowił sam Bóg, nie musi ono  zabiegać o poparcie wyborców ani też nie może zostać przez nich obalone. Stabilność tego rządu gwarantuje, że działania, jakie podejmie, zawsze będą służyć trwałemu dobru poddanych.

4. PRAWA

Królestwo Boże to rzeczywisty rząd, panujący w niebie

PROBLEM: Być może myślisz, że sytuację społeczną dałoby się naprawić, wprowadzając nowe prawa. Jednak eksperci stwierdzili, że w wielu wypadkach mnożenie przepisów stwarza tylko więcej okazji do korupcji. Ponadto wdrożenie wymierzonych przeciw niej ustaw często wiele kosztuje, a niewiele wnosi.

ROZWIĄZANIE: Prawa Królestwa Bożego bez porównania przewyższają prawa rządów ludzkich. Na przykład zamiast obszernej listy nakazów i zakazów Jezus podał tak zwaną Złotą Regułę. Oświadczył: „Wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie” (Mateusza 7:12). Co ważniejsze, prawa tego Królestwa dotyczą zarówno czynów, jak i pobudek. Jezus powiedział: „Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie” (Mateusza 22:39). Oczywiście Bóg, który potrafi czytać w sercach, jest w stanie sprawdzić, czy przestrzegamy tego polecenia (1 Samuela 16:7).

5. MOTYWY

PROBLEM: Tym, co napędza korupcję, jest zachłanność i samolubstwo. Cechami tymi nierzadko odznaczają się i urzędnicy, i obywatele. W wypadku zawalenia się domu towarowego w Seulu, o czym wspomniano w poprzednim artykule, wykonawcy wręczyli urzędnikom łapówki, bo wiedzieli, że będzie to mniej kosztowne niż użycie właściwych materiałów i technik budowlanych.

Aby więc wyeliminować korupcję, trzeba nauczyć ludzi, jak pokonywać głęboko zakorzenione skłonności, między innymi chciwość i egoizm. Niestety, ludzkim rządom brakuje chęci i możliwości, żeby wprowadzić tego rodzaju program edukacyjny.

 ROZWIĄZANIE: Królestwo Boże zapobiega korupcji dzięki temu, że uczy ludzi, jak przezwyciężać złe pobudki, które do niej prowadzą *. Edukacja taka pomaga im ‛odnowić się w sile pobudzającej ich umysł’ (Efezjan 4:23). Uczą się wykorzeniać chciwość oraz samolubstwo i zastępować je zadowoleniem z tego, co już mają, oraz zainteresowaniem drugimi (Filipian 2:4; 1 Tymoteusza 6:6).

6. OBYWATELE

PROBLEM: Nawet w najlepszym otoczeniu i przy najlepszych wzorcach moralnych niektórzy wybiorą nieuczciwość. Specjaliści przyznają, że właśnie dlatego ludzkie rządy nie są w stanie uwolnić się od korupcji. Najlepsze, na co można liczyć, to ograniczenie skali tego problemu i jego destruktywnych konsekwencji.

ROZWIĄZANIE: W Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji napisano, że aby walczyć z tym zjawiskiem, rządy powinny promować „uczciwość i odpowiedzialność”. Oczywiście jest to szlachetny cel, ale Królestwo Boże nie tylko promuje takie przymioty — ono wymaga ich od swoich obywateli. W Biblii czytamy, że chciwcy i kłamcy nie odziedziczą tego Królestwa (1 Koryntian 6:9-11; Objawienie 21:8).

Ludzie naprawdę mogą się nauczyć przestrzegania wysokich norm moralnych. Dowodem tego są pierwsi chrześcijanie. Gdy na przykład uczeń imieniem Szymon chciał za pieniądze uzyskać od apostołów dar ducha świętego, odrzucili oni tę łapówkę i powiedzieli: „Okaż (...) skruchę za to swoje zło”. Szymon zrozumiał, jak niebezpieczne jest jego pragnienie, i poprosił apostołów, żeby się za niego modlili (Dzieje 8:18-24).

JAK ZOSTAĆ OBYWATELEM KRÓLESTWA BOŻEGO

Bez względu na to, jakiej jesteś narodowości, masz szansę zostać obywatelem Królestwa Bożego (Dzieje 10:34, 35). W jaki sposób? Wiedzę na ten temat możesz zdobyć w ramach programu edukacyjnego, który Królestwo to prowadzi we wszystkich częściach świata. Świadkowie Jehowy z przyjemnością pokażą ci, na czym polega bezpłatne domowe studium Biblii. Wystarczy poświęcać na nie choćby 10 minut tygodniowo. Dzięki studium poznasz lepiej „dobrą nowinę o królestwie Bożym” i dowiesz się więcej o tym, jak ten rząd usunie problem korupcji (Łukasza 4:43). Zachęcamy, żebyś skontaktował się ze Świadkami w swojej okolicy albo odwiedził nasz serwis internetowy jw.org.

Czy chciałbyś skorzystać z bezpłatnego domowego studium Biblii?

^ ak. 8 Jehowa to wyjawione w Biblii imię Boże.

^ ak. 22 Zobacz na przykład artykuł „Czy można być uczciwym w nieuczciwym świecie?” w Strażnicy z 1 października 2012 roku.