Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Czy wszystkie religie przynoszą chwałę Bogu?

Gdy śledzisz wiadomości ze świata, być może zauważasz, że w imię religii nieraz wyrządza się wiele zła. Nie wszystkie religie pochodzą od prawdziwego Boga (Mateusza 7:15). Niestety, mnóstwo ludzi zostało wprowadzonych w błąd. Przeczytaj 1 Jana 5:19.

Mimo to Bóg dostrzega szczere osoby, które kochają dobro i prawdę (Jana 4:23). Zaprasza je, żeby poznały prawdę z Jego Słowa, Biblii. Przeczytaj 1 Tymoteusza 2:3-5.

Jak można rozpoznać religię prawdziwą?

Bóg Jehowa jednoczy ludzi wywodzących się z najrozmaitszych środowisk religijnych, gdyż uczy ich prawdy oraz niesamolubnej miłości (Micheasza 4:2, 3). Wyznawców religii cieszącej się uznaniem Stwórcy można więc rozpoznać po tym, jak troszczą się o siebie nawzajem. Przeczytaj Jana 13:35.

Dzięki Bogu Jehowie religia prawdziwa jednoczy ludzi wszelkiego pokroju (Psalm 133:1)

Czciciele prawdziwego Boga opierają swe wierzenia na Biblii i żyją zgodnie z podanymi w niej zasadami (2 Tymoteusza 3:16). Otaczają czcią Jego imię (Psalm 83:18). Opowiadają się za Królestwem Bożym jako jedyną nadzieją dla ludzkości (Daniela 2:44). Pozwalają, by wzorem Jezusa ich ‛światło świeciło’, gdy wyświadczają dobro bliźnim (Mateusza 5:16). Dlatego prawdziwych chrześcijan wyróżnia to, że odwiedzają ludzi w domach, żeby dzielić się z nimi dobrą nowiną o Królestwie Bożym. Przeczytaj Mateusza 24:14; Dzieje 5:42; 20:20.