Biblia dokładnie wyjaśnia, jak Jehowa i Jego Syn, Jezus Chrystus, zamierzają położyć kres cierpieniom spowodowanym przez Szatana Diabła. Czytamy w niej: „Syn Boży po to się ujawnił, by zniweczyć dzieła Diabła” (1 Jana 3:8). Obecny system rzeczy — przesycony chciwością, nienawiścią i niegodziwością — czeka zagłada. Jezus obiecuje, że „władca tego świata”, Szatan Diabeł, „zostanie wyrzucony precz” (Jana 12:31). Kiedy ten przeciwnik Boga utraci już wszelkie wpływy, zostanie utworzony sprawiedliwy nowy świat i na ziemi zapanuje pokój (2 Piotra 3:13).

Co czeka osoby, które nie chcą się zmienić i uparcie dopuszczają się zła? Zwróćmy uwagę na jednoznaczną obietnicę: „Prostolinijni bowiem będą przebywać na ziemi i nienaganni będą na niej pozostawieni. Niegodziwi zaś zostaną z ziemi wytraceni, a postępujący zdradziecko zostaną z niej wyrwani” (Przysłów 2:21, 22). Wpływ nikczemnych ludzi zostanie usunięty. W takich pokojowych warunkach posłuszna ludzkość będzie stopniowo uwalniana z pęt odziedziczonej niedoskonałości (Rzymian 6:17, 18; 8:21).

Jak Bóg wyeliminuje zło w tym nowym świecie? Bynajmniej nie przez pozbawienie ludzi daru wolnej woli, gdyż wówczas działalibyśmy jak roboty. Posłuszne osoby będą raczej pouczane przez Boga o Jego drogach i to pomoże im odrzucić szkodliwe myśli i czyny.

Bóg wyeliminuje wszystkie przyczyny cierpień

A w jaki sposób Bóg zaradzi różnym nieprzewidzianym tragediom? Tak jak obiecał, już wkrótce Jego Królestwo przejmie władzę nad ziemią. Ustanowionym przez Niego Królem jest Jezus Chrystus, który ma moc leczyć chorych (Mateusza 14:14). Potrafi również ujarzmiać siły natury (Marka 4:35-41). Położy więc kres cierpieniom, o których decyduje „czas i nieprzewidziane zdarzenie” (Kaznodziei 9:11). Poddanych władzy Chrystusa nie spotka żadne nieszczęście (Przysłów 1:33).

Jaki los czeka miliony niewinnych ofiar, które zginęły w tragicznych okolicznościach? Na krótko przed tym, jak Jezus wskrzesił swojego przyjaciela Łazarza, oznajmił: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (Jana 11:25). Jezus rzeczywiście potrafi przywrócić życie tym, których śmierć trzyma w swych szponach!

Jeśli podoba ci się perspektywa życia w świecie, w którym dobrych ludzi nie spotka żadne zło, dlaczego nie miałbyś postanowić sobie, że sięgniesz do Biblii, by zdobyć więcej informacji o Bogu i Jego zamierzeniu? Świadkowie Jehowy mieszkający w twojej okolicy chętnie ci w tym pomogą. Serdecznie cię zachęcamy, żebyś się z nimi skontaktował lub napisał do wydawców tego czasopisma.