Każdy z nas rozmyśla o przyszłości. Zastanawiamy się, jak będzie wyglądać życie nasze i naszych bliskich. Zadajemy sobie pytania w rodzaju: „Czy moje dzieci będą żyły w lepszym świecie? Czy ziemia nie zostanie zniszczona w jakimś kataklizmie? Czy już teraz mogę zrobić coś, żeby polepszyć swoją przyszłość?”. Taka ciekawość jest elementem naszej osobowości. To całkiem naturalne, że tęsknimy za poczuciem bezpieczeństwa i pewności, porządkiem oraz stabilizacją. Gdybyś był bardziej pewien tego, co się stanie w przyszłości, mógłbyś się na to przygotować — zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym.

Co więc przyniesie ci przyszłość? Czy ktokolwiek może to wiedzieć? Fachowcy próbujący przewidzieć jutro odnoszą pewne sukcesy, ale nikną one w cieniu porażek. Tymczasem Bóg zapewnia, że potrafi dokładnie zapowiedzieć nadchodzące wydarzenia. W swoim Słowie oświadczył, że jest „Tym, który od początku oznajmia zakończenie i od dawna — to, czego jeszcze nie uczyniono” (Izajasza 46:10). Z jaką dokładnością to robi?

JAK DOKŁADNE SĄ BOŻE ZAPOWIEDZI

Warto rozważyć, na ile trafne okazały się starożytne proroctwa wypowiedziane przez Boga. Dlaczego? Gdybyś poznał synoptyka, który potrafiłby dokładnie prognozować pogodę na każdy dzień w dłuższej perspektywie, byłbyś pod wrażeniem jego umiejętności. Zapewne zwracałbyś uwagę na jego kolejne prognozy. Podobnie gdy się dowiesz, że Bóg bardzo precyzyjnie zapowiedział pewne wydarzenia, niewątpliwie zainteresuje cię to, co ma do powiedzenia o twojej przyszłości.

Mur zrekonstruowany na ruinach starożytnej Niniwy

ZAGŁADA WIELKIEGO MIASTA:

Dokładna zapowiedź, że ogromne miasto będące wielowiekową potęgą wkrótce upadnie, byłaby czymś niezwykłym.  Właśnie coś takiego — spustoszenie Niniwy — Bóg zapowiedział za pośrednictwem jednego ze swoich proroków (Sofoniasza 2:13-15). Co odnotowali świeccy historycy? W VII wieku p.n.e., około 15 lat po wypowiedzeniu tego proroctwa, Niniwa została zaatakowana i zdobyta przez Babilończyków oraz Medów. Co więcej, Bóg z góry określił, że Niniwa stanie się ‛pustkowiem suchym jak pustynia’ (Biblia warszawska). Czy i ta zapowiedź się spełniła? Jak najbardziej. Chociaż miasto i jego przedmieścia zajmowały powierzchnię ponad 500 kilometrów kwadratowych, to zdobywcy — wbrew temu, czego można by się spodziewać — nie oszczędzili go i nie wykorzystali do żadnego celu. Po prostu je zburzyli. Czy jakikolwiek analityk mógłby przewidzieć te wydarzenia z taką dokładnością?

SPALENIE LUDZKICH KOŚCI:

Kto odważyłby się podać z 300-letnim wyprzedzeniem imię oraz pochodzenie człowieka mającego spalić na ołtarzu kości ludzkie, a także nazwę miejscowości, w której ołtarz ten będzie się znajdował? Gdyby tak niezwykłe proroctwo się spełniło, na pewno okryłoby sławą tego, kto je wypowiedział. Prorok Boży oznajmił, że ‛syn urodzony domowi Dawida imieniem Jozjasz spali kości ludzkie’ na ołtarzu w mieście Betel (1 Królów 13:1, 2). Około trzech wieków później w linii rodowej Dawida pojawił się król o rzadkim biblijnym imieniu Jozjasz. Dokładnie tak, jak przepowiedziano, „wziął kości z tych grobowców i spalił je na ołtarzu” w Betel (2 Królów 23:14-16). Czy ktokolwiek mógłby przewidzieć tak konkretne szczegóły, gdyby nie otrzymał wskazówek z nadludzkiego źródła?

Prorocy biblijni zapowiedzieli upadek Babilonu ze zdumiewającą dokładnością

KONIEC IMPERIUM:

Byłoby rzeczą niezwykłą, gdyby ktoś przewidział imię człowieka — na długo przed jego narodzeniem — mającego obalić główne mocarstwo światowe, a jednocześnie opisał nietypową strategię wojenną, którą ów człowiek się posłuży. Bóg oznajmił, że mężczyzna o imieniu Cyrus podbije pewien naród, a także uwolni żydowskich jeńców i wesprze odbudowę ich świątyni. Poza tym Bóg przewidział, że strategia Cyrusa obejmie wysuszenie wód, oraz wskazał, że wrota  miasta będą otwarte, co pozwoli łatwiej je zdobyć (Izajasza 44:27 do 45:2). Czy liczne szczegóły tego proroctwa dokładnie się spełniły? Historycy są zgodni, że Cyrus podbił Babilon, stolicę Babilonii, co doprowadziło do upadku całego tego imperium. Dokonując niezwykłego wyczynu inżynieryjnego, wojska Cyrusa zmieniły bieg rzeki i tym samym osuszyły fosę chroniącą miasto. Co więcej, wkroczyły do niego przez otwarte bramy. Następnie Cyrus uwolnił Żydów i ogłosił, że mogą odbudować świątynię w Jerozolimie. Była to zaskakująca decyzja, ponieważ Cyrus nie czcił Boga Żydów (Ezdrasza 1:1-3). Kto oprócz Boga mógł wcześniej znać szczegóły tych historycznych wydarzeń?

Te trzy przykłady dowodzą, że Bóg potrafi szczegółowo przewidzieć przyszłość. Nie są to odosobnione przypadki. Jozue, przywódca narodu izraelskiego, przypomniał jego członkom doskonale znany im fakt: „Dobrze wiecie całym swym sercem i całą swą duszą, że nie zawiodło ani jedno słowo ze wszystkich dobrych słów, które do was wyrzekł Jehowa, wasz Bóg. Wszystkie się wam spełniły. Ani jedno słowo z nich nie zawiodło” (Jozuego 23:1, 2, 14). Izraelici nie mogli temu zaprzeczyć. Ale jak Bóg wgląda w przyszłość? Robi to zupełnie inaczej niż ludzie. Warto dowiedzieć się czegoś więcej o doniosłych zapowiedziach związanych z bliską przyszłością, które dotyczą również ciebie.

BOŻE PROROCTWA A LUDZKIE PRZEWIDYWANIA

Ludzkie przewidywania często bazują między innymi na badaniach naukowych, analizie faktów lub trendów, a nawet na informacjach od osób rzekomo posiadających nadprzyrodzoną wiedzę. Gdy ludzie przedstawią swoje przepowiednie, potem zazwyczaj biernie obserwują bieg wydarzeń (Przysłów 27:1).

W przeciwieństwie do nas Bóg zna wszystkie fakty. Dokładnie rozumie naturę i skłonności ludzi, dlatego jeśli zechce, może przewidzieć, co zrobi dana osoba lub cały naród. Ale potrafi jeszcze więcej. Dla osiągnięcia pożądanego rezultatu może nawet kontrolować i kształtować różne czynniki i tendencje. Oświadczył: ‛Słowo, które wychodzi z moich ust, nie wróci do mnie bezowocne, lecz pomyślnie spełni to, z czym je posłałem’ (Izajasza 55:11). Niektóre przepowiednie Boga są więc swego rodzaju oznajmieniami czy obwieszczeniami tego, co zamierza On zrobić w przyszłości. Bóg aktywnie dba o to, by doskonale się wypełniły.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

Czy istnieją jakieś wiarygodne zapowiedzi dotyczące przyszłości twojej oraz twoich najbliższych? Gdybyś z góry wiedział o nadchodzącym huraganie, mógłbyś podjąć odpowiednie działania. Podobnie możesz zareagować na proroctwa biblijne. Bóg oznajmił, że na świecie wkrótce zajdą ogromne zmiany (zobacz ramkę  „Co Bóg wyjawił o przyszłości”). Będą one wyglądać zupełnie inaczej, niż to, co prognozuje wielu tak zwanych ekspertów.

W pewnym sensie dzieje świata mają już zarysowaną fabułę. Dzięki proroctwom biblijnym wiadomo, jaki będzie jej finał. Bóg oświadcza: „[Jestem] Tym, który od początku oznajmia zakończenie (...); Tym, który mówi: ‚Mój zamiar się ostoi i uczynię wszystko, w czym mam upodobanie’” (Izajasza 46:10). Możesz zapewnić sobie i swojej rodzinie cudowną przyszłość. Zapytaj Świadków Jehowy, co Biblia mówi o nadchodzących wydarzeniach. Nie są oni jasnowidzami, nie utrzymują, że słyszą głosy duchów, ani nie mają żadnego daru przepowiadania przyszłości. Po prostu studiują Biblię i to właśnie w niej mogą ci pokazać wspaniałe rzeczy, które Bóg przygotowuje dla ciebie.