Czy masz zwyczaj się modlić? Czyni tak sporo ludzi, nawet niektórzy ateiści. Ale dlaczego to robią? Według sondażu przeprowadzonego we Francji połowa obywateli tego kraju niekiedy modli się lub rozmyśla „po prostu dla lepszego samopoczucia”. Tak jak wielu innych Europejczyków, nie kierują się oni pobudkami religijnymi. Chcą raczej doświadczyć „kojącego działania modlitwy”. Z drugiej strony niektórzy wierzący zwracają się do Boga tylko wtedy, gdy znajdą się w potrzebie. Oczekują wówczas natychmiastowej odpowiedzi na swoje prośby (Izajasza 26:16).

A co można powiedzieć o tobie? Czy uważasz modlitwę jedynie za sposób na poukładanie myśli? Jeśli wierzysz w Boga, to czy dostrzegasz wpływ modlitw na swoje życie? A może odnosisz wrażenie, że nikt ich nie wysłuchuje? Dzięki Biblii możesz spojrzeć na modlitwę nie jak na rodzaj psychoterapii, lecz jak na cenną sposobność przybliżania się do Boga.