Co możemy zyskać dzięki śmierci Jezusa?

Stwarzając ludzi, Bóg chciał, żeby żyli wiecznie na ziemi bez zaznawania chorób i śmierci. Jednak pierwszy człowiek, Adam, nie posłuchał Stwórcy i utracił perspektywę bezkresnego życia. Jako potomkowie Adama odziedziczyliśmy po nim śmierć (Rzymian 5:8, 12; 6:23). Bóg Jehowa posłał na ziemię swego Syna, Jezusa, żeby umarł i odkupił to, co stracił Adam. Przeczytaj Jana 3:16.

Dzięki śmierci Jezusa ludzkość może dostąpić życia wiecznego. Jak sobie wyobrażasz takie bezkresne życie na ziemi?

Dzięki śmierci Jezusa możemy dostąpić przebaczenia grzechów i mieć widoki na niekończące się życie. Biblia daje nam pewien wgląd w to, jak będzie się nam żyło, gdy przestaniemy starzeć się, chorować i umierać. Przeczytaj Izajasza 25:8; 33:24; Objawienie 21:4, 5.

Jak powinniśmy upamiętniać śmierć Jezusa?

W wieczór przed egzekucją Jezus polecił swoim naśladowcom upamiętniać jego śmierć za pomocą prostej uroczystości. Gdy co roku właśnie tak rozpamiętujemy to wydarzenie, możemy rozmyślać o wielkiej miłości Jezusa i Jehowy do ludzi. Przeczytaj Łukasza 22:19, 20; 1 Jana 4:9, 10.