Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 TEMAT Z OKŁADKI | WOJNA, KTÓRA ZMIENIŁA ŚWIAT

Rzeczywisty sprawca wojen i cierpień

Rzeczywisty sprawca wojen i cierpień

Dnia 11 listopada 1918 roku I wojna światowa dobiegła końca. Ludzie przerywali pracę i radośnie tańczyli na ulicach. Ale świętowanie nie trwało długo. Szybko nadciągnęło kolejne zagrożenie — jeszcze bardziej śmiercionośne niż karabiny maszynowe.

W czerwcu 1918 roku na froncie we Francji rozpoczęła swe żniwo zabójcza zaraza znana jako grypa hiszpanka. Wirus ten błyskawicznie się rozprzestrzenił. Na przykład w ciągu paru miesięcy w wyniku jego działania straciło życie więcej amerykańskich żołnierzy walczących we Francji niż zginęło z rąk wroga. Po wojnie żołnierze wracający do domów bezwiednie roznosili zarazki, wskutek czego grypa szybko objęła swym zasięgiem cały świat.

Lata powojenne były okresem głodu i fatalnej sytuacji gospodarczej. Gdy w roku 1918 wojna dobiegła kresu, znaczna część ludności Europy przymierała głodem. W roku 1923 niemiecka waluta praktycznie straciła swoją wartość. Sześć lat później światową gospodarkę ogarnął kryzys. A w 1939 roku wybuchła II wojna światowa, która pod pewnymi względami była kontynuacją poprzedniego globalnego konfliktu. Co się kryło za tą niespotykaną serią nieszczęść?

ZNAK DNI OSTATNICH

Za kulisy pewnych wydarzeń historycznych pozwalają nam zajrzeć proroctwa biblijne — dotyczy to w szczególności I wojny światowej. Jezus Chrystus  zapowiedział nadejście czasu, gdy na ziemi ʽnaród powstanie przeciw narodowi’ i ludzkość będą trapić zarazy i niedobory żywności (Mateusza 24:3, 7; Łukasza 21:10, 11). Wyjaśnił swoim uczniom, że takie tragedie będą stanowić znak dni ostatnich. Więcej szczegółów zawiera Księga Objawienia, w której udręki mające dotknąć ziemię powiązano z wojną w niebie (zobacz ramkę  „Wojna na ziemi i wojna w niebie”).

W tej samej księdze biblijnej opisano czterech jeźdźców, nazywanych też jeźdźcami Apokalipsy. Trzech z nich wyobraża nieszczęścia, które wcześniej zapowiedział Jezus — wojnę, głód i zarazy (zobacz ramkę  „Czy szarża czterech jeźdźców rzeczywiście się rozpoczęła?”). Nie ma wątpliwości, że I wojna światowa dała początek niekończącym się cierpieniom. Biblia wyjawia, że tym, który niejako podpalił lont, był Szatan (1 Jana 5:19). Czy ta władza zostanie mu kiedyś odebrana?

Księga Objawienia zapewnia nas też, że Szatan „mało ma czasu” (Objawienie 12:12). Właśnie dlatego pała gniewem i sprowadza na ziemię niewypowiedziane nieszczęścia. Zarazem jednak stanowią one dowód, że czas Szatana przemija.

 ZNIWECZENIE DZIEŁ DIABŁA

Pierwsza wojna światowa rzeczywiście była punktem zwrotnym w historii. Zapoczątkowała stulecie wojny totalnej, utorowała drogę ruchom rewolucyjnym i podkopała zaufanie do człowieczych przywódców. Jest również dobitnym dowodem na to, że Szatan został wyrzucony z nieba (Objawienie 12:9). Ten niewidzialny władca świata zareagował jak bezwzględny dyktator, który wie, że jego dni są policzone. Gdy już dobiegną one końca, problemy wywołane przez I wojnę światową wreszcie odejdą w przeszłość.

Jeśli weźmiesz pod uwagę proroctwa biblijne, dostrzeżesz powody, by ufać, że Jezus Chrystus, nasz niebiański Król, wkrótce ʽzniweczy dzieła Diabła’ (1 Jana 3:8). Miliony ludzi już modli się o przyjście Królestwa Bożego. A ty? Dzięki jego panowaniu wierne osoby ujrzą, jak na ziemi dzieje się wola Boga, a nie Szatana (Mateusza 6:9, 10). Pod rządami Królestwa Bożego już nigdy nie wybuchnie wojna światowa — ani żadna inna! (Psalm 46:9). Nabywaj wiedzy o tym Królestwie, a doczekasz czasów, gdy na ziemi zapanuje bezkresny pokój (Izajasza 9:6, 7).

^ ak. 20 Zobacz 8 rozdział książki Czego naprawdę uczy Biblia? (wydawnictwo Świadków Jehowy).