Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 TEMAT Z OKŁADKI | O CZYM MÓWI BIBLIA?

Dobra nowina dla całej ludzkości

Dobra nowina dla całej ludzkości

Zmartwychwstanie Jezusa umocniło jego uczniów w wierze i pobudziło do gorliwej działalności. Apostoł Paweł przemierzał Azję Mniejszą i inne rejony śródziemnomorskie — zakładał zbory i zachęcał chrześcijan, by niezłomnie trwali w obliczu nacisków moralnych i zaciekłych prześladowań. Mimo różnych przeciwności chrystianizm dynamicznie się rozwijał.

W pewnym momencie apostoł Paweł został uwięziony. Ale nawet w takich warunkach pisał do zborów listy zawierające rady i słowa pokrzepienia. Ostrzegał też przed szczególnym zagrożeniem — przed odstępstwem. Pod wpływem świętego ducha Bożego zapowiedział, że w zborze pojawią się „ciemięskie wilki”, mówiące „rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów” (Dzieje 20:29, 30).

Odstępstwo to rozpoczęło się pod koniec I wieku n.e. Mniej więcej wtedy apostoł Jan otrzymał od wskrzeszonego Jezusa pełne symboli wizje przyszłości, które spisał potem w Księdze Objawienia. Jak wynika z tych proroctw, ani przeciwnicy, ani fałszywi nauczyciele nie zdołają powstrzymać Boga od realizacji Jego pierwotnego zamierzenia względem ziemi i ludzkości. Dobra nowina o Królestwie Bożym dotrze do „każdego narodu i plemienia, i języka, i ludu” (Objawienie 14:6). Na ziemi zapanuje raj, w którym będzie mógł żyć każdy, kto stara się spełniać wolę Bożą.

Czy nie jest to naprawdę „dobra nowina”? Jeśli tak uważasz, spróbuj jeszcze lepiej poznać zawarte w Biblii orędzie Boga do całej rodziny ludzkiej i zobacz, jak Księga ta może ci pomóc zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

Biblię możesz czytać w Internecie na stronie www.jw.org. Znajdziesz tam również broszury Jakie orędzie zawiera Biblia? oraz Bóg ma dla nas dobrą nowinę!, podręcznik Czego naprawdę uczy Biblia?, a także inne publikacje, które wyjaśniają, dlaczego warto ufać Słowu Bożemu i jak jego rady zastosować w życiu osobistym i rodzinnym. Z wszelkimi pytaniami możesz też zwrócić się do kogoś ze Świadków Jehowy.

(Na podstawie Dziejów Apostolskich, listów: do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, do Filemona, 1 Jana, Księgi Objawienia).