Pornografia * zalała świat. Można ją znaleźć w reklamach, modzie, filmach, programach telewizyjnych, muzyce, czasopismach, grach komputerowych, a także na stronach internetowych i w serwisach umożliwiających zamieszczanie zdjęć — wystarczy tylko mieć przy sobie smartfon czy inne urządzenie przenośne. Jej rola w kulturze masowej jest tak wielka, że skali tego zjawiska nie da się porównać z żadnym innym okresem (zobacz ramkę  „Kilka faktów”).

Zmienia się również oblicze pornografii. Doktor Gail Dines napisała: „Dzisiejsze obrazy są tak ekstremalne, że to, co było kiedyś uważane za twardą pornografię, należy teraz do jej głównego nurtu” (Pornoland. Jak skradziono naszą seksualność, tłum. K. Dajksler).

Co sądzisz o tych tendencjach? Czy pornografia to nieszkodliwa rozrywka, śmiercionośna trucizna, czy coś pomiędzy? Jezus powiedział: „Każde drzewo dobre wydaje owoc wyborny, ale każde drzewo spróchniałe wydaje owoc bezwartościowy” (Mateusza 7:17). A jakie owoce wydaje pornografia? Omówmy kilka zasadniczych kwestii.

 Jak pornografia wpływa na jednostki?

CO MÓWIĄ EKSPERCI: Pornografia silnie uzależnia; niektórzy badacze i terapeuci porównują ją nawet do kokainy.

Brian *, który wpadł w sidło pornografii internetowej, opowiada: „Nic nie mogło mnie powstrzymać. Czułem się jak w swego rodzaju transie. Miałem drgawki i bóle głowy. Próbowałem z tym skończyć, ale mijały lata, a ja wciąż byłem uzależniony”.

Ludzie uwikłani w pornografię często się z tym kryją. Zamykają się w sobie i uciekają do kłamstw. Nic dziwnego, że wielu z nich ma poczucie wyobcowania, wstydu, zmaga się z niepokojem, przygnębieniem i gniewem. U niektórych pojawiają się nawet skłonności samobójcze. „Stałem się egocentryczny i wpadłem w desperację” — mówi Siergiej, który niemal codziennie ściągał pornografię na komórkę. „Czułem się bezwartościowy, winny, samotny, jak w potrzasku. Byłem zbyt zażenowany i przestraszony, żeby szukać pomocy”.

Nawet przelotny, incydentalny kontakt z pornografią może mieć przykre następstwa. Doktor Judith Reisman, prowadząca badania nad pornografią, oświadczyła przed amerykańską komisją senacką: „Pornograficzne obrazy wywołują zmiany w mózgu, odciskają w nim wyraźny ślad, tworząc natychmiast — mimowolnie, lecz trwale — biochemiczną ścieżkę pamięci (...). [Zmiany te są] trudne lub nawet niemożliwe do usunięcia”. Dziewiętnastoletnia Susan, która natknęła się na pornografię w Internecie, mówi: „Te obrazy wyryły się w moim umyśle. Pojawiają się zupełnie niespodziewanie. Mam wrażenie, że nigdy nie będę w stanie całkiem się ich pozbyć”.

WNIOSEK: Pornografia zniewala i wyniszcza swoje ofiary (2 Piotra 2:19).

Jak pornografia wpływa na rodziny?

CO MÓWIĄ EKSPERCI: „Z powodu pornografii rozpadają się małżeństwa i całe rodziny” — piszą Wendy i Larry Maltz w książce The Porn Trap (Pułapka pornografii).

Pornografia wywiera taki rujnujący wpływ, ponieważ:

  • Podkopuje w małżeństwie zaufanie, bliską więź i miłość (Przysłów 2:12-17).

  • Propaguje egoizm, wywołuje dystans emocjonalny i niezadowolenie z pożycia małżeńskiego (Efezjan 5:28, 29).

  • Rozbudza niezdrowe fantazje i żądze seksualne (2 Piotra 2:14).

  • Popycha do wymuszania na partnerze nieprzyzwoitych praktyk seksualnych (Efezjan 5:3, 4).

  • Promuje emocjonalną i fizyczną niewierność (Mateusza 5:28).

Biblia nawołuje mężów i żony, żeby nie ‛postępowali zdradziecko’ wobec siebie nawzajem (Malachiasza 2:16). Niewierność małżeńska jest rodzajem  zdrady i może zniszczyć związek oraz doprowadzić do separacji lub rozwodu. A to z kolei wyrządza krzywdę dzieciom.

Pornografia może też krzywdzić dzieci w bardziej bezpośredni sposób. Cytowany wcześniej Brian wspomina: „Kiedy miałem jakieś dziesięć lat i bawiłem się w chowanego, przypadkiem znalazłem pornograficzne czasopisma mojego ojca. Zacząłem je po kryjomu oglądać, choć nie do końca rozumiałem, dlaczego mnie to pociąga. W ten sposób wpadłem w destrukcyjny nałóg, w którym tkwiłem aż do dorosłości”. Badania wskazują, że pornografia może prowadzić do rozpoczęcia życia seksualnego w bardzo wczesnym wieku, do swobody i przemocy seksualnej, a także do utraty równowagi emocjonalnej i psychicznej.

WNIOSEK: Pornografia zatruwa relacje z bliskimi i nieuchronnie przynosi ból i udrękę (Przysłów 6:27).

 Jaki jest Boży pogląd na pornografię?

CO MÓWI SŁOWO BOŻE: „Zadajcie śmierć członkom waszego ciała, (...) jeśli chodzi o rozpustę, nieczystość, żądzę seksualną, szkodliwe pragnienie oraz zachłanność, która jest bałwochwalstwem” (Kolosan 3:5).

Krótko mówiąc, Jehowa * Bóg nienawidzi pornografii. Nie jest tak dlatego, że podchodzi do seksu w sposób pruderyjny. Przecież to On stworzył nas z potrzebami seksualnymi, dzięki czemu partnerzy małżeńscy mogą sprawiać sobie nawzajem przyjemność, zbliżać się do siebie emocjonalnie, a także wydawać na świat dzieci (Jakuba 1:17).

Jehowa ma tak zdecydowany stosunek do pornografii z następujących powodów:

WNIOSEK: Pornografia rujnuje więź z Bogiem (Rzymian 1:24).

Bóg ma jednak wiele współczucia dla tych, którzy chcą się wyrwać z sideł pornografii. W Biblii czytamy: „Jehowa jest miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i obfitujący w lojalną życzliwość. Bo on dobrze wie, jak jesteśmy ukształtowani, pamiętając, żeśmy prochem” (Psalm 103:8, 14). Powodowany współczuciem, zachęca pokorne osoby, żeby do Niego wróciły, a ‛dostąpią miłosierdzia i znajdą niezasłużoną życzliwość ku pomocy w stosownym czasie’ (Hebrajczyków 4:16; zobacz dodatek  „Uwolnij się ze szponów pornografii!”).

Z pomocy Bożej postanowiło skorzystać już wielu ludzi. Czy jest ona skuteczna? Zwróćmy uwagę, co w Biblii napisano o tych, którzy pokonali złe nawyki: „Zostaliście umyci, (...) zostaliście uświęceni, (...) zostaliście uznani za prawych w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz duchem naszego Boga” (1 Koryntian 6:11). Podobnie jak apostoł Paweł, takie osoby mogą powiedzieć: „Do wszystkiego mam siłę dzięki temu, który mi udziela mocy” (Filipian 4:13).

Susan, której udało się zerwać z uzależnieniem od pornografii, mówi: „Tylko Jehowa może ci pomóc wrócić na właściwe tory. Jeśli prosisz Go o wsparcie i kierownictwo, to zyskasz u Niego czyste konto. On nigdy cię nie zawiedzie”.

^ ak. 3 Określenie „pornografia” odnosi się do obrazów, tekstów, nagrań dźwiękowych oraz innych materiałów mających wywołać u odbiorców podniecenie seksualne.

^ ak. 8 Imiona w tym artykule zostały zmienione.

^ ak. 25 Jehowa to imię Boże, wyjawione na kartach Biblii.