Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Czy Bóg wysłuchuje każdej modlitwy?

Bóg słucha ludzi bez względu na ich narodowość (Psalm 145:18, 19). Słowo Boże, Biblia, zachęca, żebyśmy mówili Mu o wszystkim, co nas martwi (Filipian 4:6, 7). Jednak nie każdą modlitwę Bóg akceptuje — na przykład nie podobają Mu się powtarzane z pamięci formułki. Przeczytaj Mateusza 6:7.

Poza tym Bóg Jehowa brzydzi się modlitwami ludzi, którzy rozmyślnie łamią Jego prawo (Przysłów 28:9). Na przykład w czasach biblijnych nie wysłuchiwał Izraelitów, którzy splamili ręce zbrodnią. A zatem żeby Bóg przyjmował nasze modlitwy, musimy spełniać pewne wymagania. Przeczytaj Izajasza 1:15.

Co musimy robić, żeby Bóg nas wysłuchał?

Kiedy zwracamy się do Boga, powinniśmy to robić z wiarą (Jakuba 1:5, 6). Musimy być przekonani, że On istnieje i że się o nas troszczy. Warto więc umacniać swoją wiarę. Ponieważ prawdziwa wiara opiera się na niezbitych dowodach zawartych w Słowie Bożym, więc musimy analizować tę Księgę. Przeczytaj Hebrajczyków 11:1, 6.

Nasze modlitwy powinny być szczere i pokorne. W ten sposób zwracał się do Boga nawet Jego Syn, Jezus (Łukasza 22:41, 42). A zatem nie dyktujemy Bogu, co powinien zrobić, lecz raczej czytamy Jego Słowo i staramy się zrozumieć Jego wymagania. Wtedy nasze modlitwy mogą być zgodne z wolą Bożą. Przeczytaj 1 Jana 5:14.