Czy życie wieczne jest możliwe?

Co może nas uwolnić od śmierci?

Pierwszy człowiek, Adam, żył setki lat. W końcu jednak zestarzał się i umarł. Od tamtej pory ludzie wypróbowują wszelkie możliwe sposoby, żeby uniknąć starości. Ale śmierć dosięga każdego. Dlaczego tak się dzieje? Starość i śmierć Adama były karą za nieposłuszeństwo wobec Boga. My z kolei starzejemy się dlatego, że odziedziczyliśmy po swoim praojcu grzech, a w konsekwencji śmierć. Przeczytaj Rodzaju 5:5 i Rzymian 5:12.

Żebyśmy mogli żyć wiecznie, ktoś musiałby nas wykupić od śmierci — zapłacić za nas okup (Wyjścia 21:29, 30; Hioba 33:24, 25). Taki okup złożył Jezus, kiedy umarł za ludzkość. Przeczytaj Jana 3:16.

Co zrobić, żeby żyć wiecznie?

Nie wszyscy mogą liczyć na uwolnienie od chorób i starości. Ludzie nieposłuszni Bogu — tacy jak Adam — utracą dar życia. Życiem wiecznym będą mogli cieszyć się tylko ci, których grzechy zostaną przebaczone. Przeczytaj Izajasza 33:24; 35:3-6.

Uzyskanie przebaczenia wymaga konkretnych działań. Trzeba na przykład poznawać Boga, analizując Jego Słowo, Biblię. Księga ta wskazuje nam lepszą drogę życiową i uczy, jak zdobyć uznanie Boże oraz życie wieczne. Przeczytaj Jana 17:3 i Dzieje 3:19.