Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Dlaczego na świecie tak trudno o pokój?

Powszechny pokój może zaprowadzić jedynie rząd, który zdoła zmienić ludzkie serca

Biblia wskazuje na dwie główne przyczyny. Po pierwsze, chociaż ludzie mogą się poszczycić wieloma osiągnięciami, to nie zostali tak stworzeni, żeby umieli rządzić się samodzielnie. Po drugie, ludzkie rozwiązania zawodzą, bo „cały świat podlega mocy niegodziwca”, czyli Szatana Diabła. Właśnie dlatego wciąż nie udaje się zaprowadzić na świecie pokoju. Przeczytaj Jeremiasza 10:23 i 1 Jana 5:19.

Inne przeszkody na drodze do pokoju to samolubstwo i niezdrowa ambicja. Powszechny pokój może zaprowadzić jedynie rząd światowy, i to taki, który będzie w stanie nauczyć ludzi miłości do tego, co dobre, oraz troszczenia się o siebie nawzajem. Przeczytaj Izajasza 32:17; 48:18, 22.

Kto zaprowadzi pokój na świecie?

Wszystkie ludzkie rządy zastąpi jeden globalny rząd, obiecany przez wszechmocnego Boga (Daniela 2:44). Syn Boży, Jezus, będzie wtedy sprawował władzę jako Książę Pokoju. Usunie z ziemi zło, a swoich poddanych będzie uczył zasad pokojowego współistnienia. Przeczytaj Izajasza 9:6, 7; 11:4, 9.

Pod kierownictwem Jezusa już teraz miliony ludzi na całym świecie korzysta ze Słowa Bożego, Biblii, żeby uczyć innych budowania pokojowych relacji. Wkrótce pokój ogólnoświatowy stanie się rzeczywistością. Przeczytaj Izajasza 2:3, 4; 54:13.