CO MÓWIĄ NIEKTÓRZY: „Bóg rządzi światem, więc to On zsyła katastrofy. W takim razie musi być okrutny”.

CO MÓWI BIBLIA: „Cały świat podlega mocy niegodziwca” (1 Jana 5:19). Kto jest tym niegodziwcem? Biblia utożsamia go z Szatanem (Mateusza 13:19; Marka 4:15). Czy wydaje ci się to nieprawdopodobne? Zastanów się: Dlaczego człowiek tak źle zarządza środowiskiem naturalnym? Czy nie tłumaczy tego fakt, że władzę nad światem sprawuje właśnie Szatan, pod którego wpływem ludzie stają się samolubni, chciwi i krótkowzroczni? Z kolei dewastacja środowiska, jak ostrzegają eksperci, może mieć związek z klęskami żywiołowymi — wywołuje je, zwiększa ich częstotliwość lub nasila skutki.

Ale dlaczego Bóg pozwala Szatanowi wywierać tak silny wpływ? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się cofnąć do początku dziejów ludzkości, kiedy to nasi prarodzice odrzucili zwierzchnictwo Boga. Śladem tym poszła większość ich potomków. W ten sposób ludzie dostali się pod władzę Szatana, Bożego przeciwnika. Właśnie dlatego Jezus nazwał go „władcą świata” (Jana 14:30). Czy Szatan będzie nim zawsze? Nie.

Powodowanym przez niego cierpieniom Jehowa * nie tylko nie przygląda się obojętnie, lecz nad nimi boleje. Na przykład w Biblii tak powiedziano o stosunku Boga do trudnej sytuacji Izraelitów: „Podczas całej ich udręki odczuwał udrękę” (Izajasza 63:9). Kierując się miłosierdziem, Bóg podjął działania, by położyć kres okrucieństwom Szatana — i to już wkrótce! Wyznaczył na Króla swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który na wieki będzie sprawował sprawiedliwe rządy.

JAKI TO MA ZWIĄZEK Z TOBĄ: Pod panowaniem Szatana ludzie nie doznają ochrony przed kataklizmami, ale zupełnie inaczej będzie pod rządami Jezusa. Już kiedyś okiełznał on żywioły, by zapewnić uczniom bezpieczeństwo. W Biblii czytamy, że gdy zerwała się gwałtowna burza, „zgromił wiatr i rzekł do morza: ‚Umilknij! Ucisz się!’ I wiatr ustał, i nastała wielka cisza”. Uczniowie zapytali wtedy: „Kim właściwie on jest, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne?” (Marka 4:37-41). Tamto zdarzenie umacnia nas w przekonaniu, że Jezus jako Król będzie chronił wszystkich swoich posłusznych poddanych (Daniela 7:13, 14).

^ ak. 5 Jehowa to imię Boże, wyjawione na kartach Biblii.