Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Dlaczego Jezus jest nazywany Synem Bożym?

Bóg nie potrzebuje literalnej żony, żeby mieć synów. Jest przecież Stwórcą wszystkiego, co żyje. Stworzył nas ze zdolnością naśladowania Jego przymiotów. Nic dziwnego, że Adam — pierwszy człowiek uczyniony przez Boga — został nazwany „synem Bożym”. Podobnie o Jezusie mówi się: „Syn Boży”, ponieważ on również został stworzony z takimi przymiotami, jakie ma jego Ojciec. Przeczytaj Łukasza 3:38 i Jana 1:14, 49.

Kiedy Jezus został stworzony?

Jezus zaczął istnieć znacznie wcześniej niż Adam. Był pierwszym stworzeniem Bożym. „Za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne”, w tym aniołowie. Dlatego Biblia nazywa go „pierworodnym wszelkiego stworzenia”. Przeczytaj Kolosan 1:15, 16.

Zanim Jezus urodził się w Betlejem, był istotą duchową w niebie. W stosownym czasie Bóg przeniósł jego życie z nieba do łona żydowskiej dziewicy Marii, tak by mógł on urodzić się jako człowiek. Przeczytaj Łukasza 1:30-32 i Jana 6:38; 8:23.

Ale dlaczego Bóg chciał, żeby Jezus urodził się na ziemi jako człowiek? Jaką szczególną rolę miał tu odegrać? Odpowiedzi na te pytania możesz znaleźć w Biblii. Dzięki poznaniu tych szczegółów jeszcze lepiej zrozumiesz i bardziej docenisz to, co uczynili dla ciebie Bóg i Jezus.