Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 ZBLIŻ SIĘ DO BOGA

„Objawiłeś je niemowlętom”

„Objawiłeś je niemowlętom”

Czy chciałbyś znać prawdę o Bogu — o tym, kim jest, jakimi kieruje się zasadami i jaka jest Jego wola? Wszystko to objawia On na kartach swojego Słowa, Biblii. Ale samo czytanie tej Księgi jeszcze nie oznacza, że ktoś w pełni pojmie zawarte w niej informacje o Bogu. Dlaczego? Zrozumienie takich duchowych prawd to zaszczyt, który nie jest dany każdemu. Ciekawie na ten temat wypowiedział się Jezus. Odszukaj Ewangelię według Mateusza 11:25.

Początek tego wersetu brzmi: „W owym czasie Jezus, odezwawszy się, rzekł”. Biblia gdańska oddaje to w następujący sposób: „W on czas odpowiadając Jezus, rzekł”. A zatem słowa Jezusa mogły być reakcją na zaistniałą sytuację. Właśnie zganił mieszkańców trzech galilejskich miast, którzy mimo że byli świadkami jego cudów, nie uwierzyli w niego (Mateusza 11:20-24). Być może dziwisz się: „Jak ktoś mógł widzieć cuda dokonywane przez Jezusa i nie uwierzyć w to, co głosił?”. Obojętność tamtych ludzi miała związek z zatwardziałością ich serc (Mateusza 13:10-15).

Jezus wiedział, że zrozumienie prawdy ze Słowa Bożego jest zależne od dwóch czynników — od pomocy Boga oraz właściwego nastawienia serca. Oznajmił: „Publicznie wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ponieważ ukryłeś te rzeczy przed mędrcami i intelektualistami, a objawiłeś je niemowlętom”. Czy dostrzegasz, dlaczego zrozumienie głębokich myśli podanych w Biblii nie jest dostępne dla każdego? Jehowa jako „Pan nieba i ziemi” ma prawo decydować, przed kim ukryje lub komu objawi prawdę o sobie. Nie działa jednak w sposób przypadkowy. A czym się kieruje, dokonując wyboru?

Jehowa darzy uznaniem pokornych, nie akceptuje zaś wyniosłych (Jakuba 4:6). Nie odsłania prawdy przed „mędrcami i intelektualistami”, czyli ludźmi wykształconymi i mądrymi na sposób świecki, którzy w zadufaniu odrzucają Jego pomoc (1 Koryntian 1:19-21). Duchowe prawdy odsłania natomiast przed „niemowlętami” — tymi, którzy lgną do Niego i którzy są szczerzy i pokorni jak dzieci (Mateusza 18:1-4; 1 Koryntian 1:26-28). Syn Boży, Jezus, osobiście stykał się z dwojakimi reakcjami: wielu dumnych, wysoko wykształconych przywódców religijnych nie pojmowało sensu jego orędzia, podczas gdy pokorni rybacy dobrze je rozumieli (Mateusza 4:18-22; 23:1-5; Dzieje 4:13). Oczywiście również niektórzy bogaci i wykształceni zostawali naśladowcami Jezusa, ale byli to ludzie przejawiający niekłamaną pokorę (Łukasza 19:1, 2, 8; Dzieje 22:1-3).

Wróćmy do pytania postawionego na początku: Czy chciałbyś znać prawdę o Bogu? W takim razie otuchy może ci dodać świadomość, że Bóg nie wyróżnia zapatrzonych w siebie elit intelektualnych. Wręcz przeciwnie, z uznaniem patrzy na osoby, które przez takie elity bywają lekceważone. Jeżeli studiujesz Słowo Boże z właściwym nastawieniem umysłu i serca, ty także możesz otrzymać od Jehowy cenny dar, jakim jest zrozumienie prawdy o Nim samym. Dzięki temu będziesz szczęśliwszy, a jednocześnie zyskasz nadzieję na „rzeczywiste życie” — bezkresną przyszłość w obiecanym przez Boga sprawiedliwym nowym świecie, który ma nadejść już wkrótce (1 Tymoteusza 6:12, 19; 2 Piotra 3:13) *.

Fragment Biblii do przeczytania w styczniu:

Mateusza 1-21

^ ak. 7 Świadkowie Jehowy z przyjemnością pomogą ci poznać prawdę o Bogu i Jego zamierzeniach. Możesz skorzystać z bezpłatnego domowego studium Biblii, prowadzonego na podstawie podręcznika Czego naprawdę uczy Biblia?