Jak Bóg ma na imię?

Każdy z nas ma jakieś imię. Czy nie należałoby się więc spodziewać, że również Bóg ma imię? Biblia wymienia szereg Jego tytułów, takich jak Wszechmocny, Wszechwładny Pan albo Stwórca, ale podaje też Jego osobiste imię. Przeczytaj Izajasza 42:8.

W wielu tłumaczeniach Biblii imię Boże występuje w Psalmie 83:18. W Przekładzie Nowego Świata czytamy w tym miejscu: „Ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią”.

Dlaczego powinniśmy używać imienia Bożego?

Bóg pragnie, żebyśmy posługiwali się Jego imieniem. Przecież kiedy rozmawiamy z kimś bliskim, jak choćby z przyjacielem, zwracamy się do niego po imieniu — zwłaszcza jeśli sam nas do tego zachęca. Czy nie powinniśmy robić podobnie, gdy zwracamy się do Boga? Warto też pamiętać, że do używania imienia Bożego zachęcał Jezus Chrystus. Przeczytaj Mateusza 6:9 i Jana 17:26.

Jeśli chcemy być przyjaciółmi Boga, nie możemy ograniczać się tylko do znajomości Jego imienia. Czy nie powinniśmy na przykład wiedzieć, jakim On jest Bogiem? Albo czy naprawdę możemy się do Niego zbliżyć? Odpowiedzi na te pytania zawiera Biblia.