„Człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie” (KAZNODZIEI 8:9).

WYPOWIEDŹ ta trafnie charakteryzuje historię rządów na ziemi. Są one odpowiedzialne za niewysłowione cierpienia. Od zarania dziejów pojawiały się jednostki, które ze szlachetnych pobudek próbowały ustanowić sprawiedliwszy porządek społeczny, ale ich starania zawsze niweczone były przez chciwość i korupcję. Dlaczego tak jest? Dlaczego nieuczciwość wciąż się panoszy? Wpływ na to mają trzy czynniki.

1. Wpływ grzesznej natury.

Biblia wyraźnie mówi, że jesteśmy „wszyscy pod grzechem” (Rzymian 3:9). Grzech przypomina nieuleczalną dziedziczną chorobę — ‛przebywa’, inaczej „mieszka” w nas. Od tysięcy lat ‛króluje’ nad ludzkością. „Prawo grzechu” ma nas w swoim władaniu. Pod wpływem grzesznych skłonności wielu zaczyna koncentrować się wyłącznie na sobie i zdobywać majątek i władzę kosztem innych (Rzymian 5:21; 7:17, 20, 23, 25).

 2. Wpływ świata, w którym żyjemy.

W dzisiejszym świecie panuje chciwość i egoizm. Niektórzy uważają, że trudno jest iść pod prąd, i ulegają samolubnym ambicjom. W rezultacie rośnie ich apetyt na władzę. Stają się też coraz większymi materialistami — chcą mieć więcej, niż tak naprawdę potrzebują. Niestety, by dopiąć swego, gotowi są łamać prawo. Tacy ludzie, zamiast opierać się szkodliwym wpływom, ‛idą za tłumem w złych celach’ (Wyjścia 23:2).

3. Wpływ Szatana Diabła.

Szatan, zbuntowana istota duchowa, „wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię” (Objawienie 12:9). Z lubością manipuluje ludźmi. Bazuje na naszym naturalnym pragnieniu, by żyć wygodnie i dostatnio, i przebiegle popycha niejednego do nieuczciwości.

Czy to znaczy, że jesteśmy marionetkami w rękach Szatana — że musimy bezwolnie się mu poddawać, gdy on pociąga za sznurki? Odpowiedź znajdziemy w następnym artykule.