Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Kres korupcji!

Kres korupcji!

„Pokładaj nadzieję w Jehowie i trzymaj się jego drogi (...). Zobaczysz, jak niegodziwcy zostaną wytraceni” (PSALM 37:34).

WIĘKSZOŚĆ boi się, że korupcja na trwałe wpisała się w życie ludzi i nigdy nie będzie całkowicie wyeliminowana. Czy masz podobne obawy? Są one jak najbardziej zrozumiałe. Na przestrzeni dziejów człowiek wypróbował wszelkie możliwe formy rządów. Ale jak dotąd nikt nie zdołał skutecznie rozwiązać problemu korupcji. Czy jest jakaś nadzieja, że kiedyś wszyscy ludzie będą postępować wobec siebie uczciwie?

Biblia odpowiada na to pytanie twierdząco! Wskazuje, że już wkrótce Bóg usunie wszelką nieuczciwość. Jak tego dokona? Posłuży się swym Królestwem, czyli niebiańskim rządem, który zupełnie zmieni oblicze ziemi. Właśnie o to Królestwo Jezus polecił modlić się swoim naśladowcom. W Modlitwie Pańskiej, znanej też jako „Ojcze nasz”, mieli prosić: „Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:10, Biblia warszawska).

 O Władcy tego Królestwa, Jezusie Chrystusie, Biblia mówi proroczo: „Wyzwoli bowiem biednego wołającego o pomoc, a także uciśnionego i każdego, kto nie ma wspomożyciela. Użali się nad maluczkim i biednym, a dusze biednych wybawi. Z ucisku i gwałtu wykupi ich duszę” (Psalm 72:12-14). Zauważmy, że Jezus wczuwa się w położenie ofiar niesprawiedliwości i że podejmie działania, by zlikwidować wszelki ucisk. Czyż nie dodaje nam to otuchy?

Królestwo Boże — na czele ze swym potężnym i współczującym Władcą — usunie z ziemi korupcję i inne formy nieuczciwości. W jaki sposób? Wyeliminuje trzy czynniki omówione wcześniej w tej serii artykułów.

Wpływ grzesznej natury

Dzisiaj wszyscy musimy walczyć z grzesznymi skłonnościami, które popychają nas do samolubstwa (Rzymian 7:21-23). Mimo to nie brakuje dobrych ludzi, którzy pragną postępować właściwie. Przejawiają oni wiarę w złożoną przez Jezusa ofiarę okupu, dzięki czemu mogą liczyć na przebaczenie grzechów (1 Jana 1:7, 9) *. Największy dowód miłości ze strony Boga otwiera przed nimi wspaniałe perspektywy. Ewangelia według Jana 3:16 zapewnia: „Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne”.

Dla tych, którzy okażą się wierni, Bóg uczyni coś naprawdę niezwykłego. W bliskim już nowym świecie usunie wszelkie ślady po grzechu, stopniowo doprowadzając bogobojnych ludzi do stanu doskonałości i prawości (Izajasza 26:9; 2 Piotra 3:13). Nikt już nie postąpi nieuczciwie z powodu grzesznej natury. Pod rządami Królestwa Bożego wszyscy jego lojalni poddani ‛zostaną uwolnieni z niewoli skażenia’ (Rzymian 8:20-22).

Wpływ świata, w którym żyjemy

To smutne, ale obecnie wielu rozmyślnie krzywdzi innych — na przykład wykorzystuje prostych, biednych ludzi. Takie złe postępowanie działa demoralizująco na otoczenie. Słowo Boże nawołuje: „Niech niegodziwiec porzuci swą drogę, a krzywdziciel — swe myśli”. Jeśli nieuczciwe jednostki okażą skruchę, to jak czytamy w Biblii, Bóg im „hojnie przebaczy” (Izajasza 55:7).

Jednak tych, którzy nie chcą się zmienić, Bóg będzie zmuszony unicestwić. Za sprawą Królestwa Bożego spełni się biblijna obietnica: „Pokładaj nadzieję w Jehowie * i trzymaj się jego drogi (...). Zobaczysz, jak niegodziwcy zostaną wytraceni” (Psalm 37:34). Gdy na ziemi nie będzie zatwardziałych grzeszników, wierni słudzy Boży już nigdy nie padną ofiarą korupcji.

Wpływ Szatana Diabła

Najbardziej zatwardziałym grzesznikiem jest Szatan Diabeł. Na szczęście Jehowa wkrótce odbierze mu możliwość wywierania wpływu na ludzi, a po jakimś czasie go zgładzi. Szatan nie będzie już więcej popychać ludzi do nieuczciwości.

Oczywiście myśl, że Bóg usunie wszelkie przyczyny korupcji, może się wydawać jedynie nieziszczalnym marzeniem. Niewykluczone, że zastanawiasz się: „Czy Bóg naprawdę jest w stanie to zrobić? Jeśli tak, to dlaczego z tym zwleka?”. To bardzo ważne pytania i Biblia udziela na nie wyczerpującej odpowiedzi *. Warto osobiście sprawdzić, co Księga ta mówi o najbliższej przyszłości — przyszłości, kiedy to wszelka nieuczciwość zniknie na zawsze.

^ ak. 8 Więcej informacji o tym, jakie znaczenie ma śmierć Jezusa, można znaleźć w 5 rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia? (wydawnictwo Świadków Jehowy).

^ ak. 12 Jehowa to imię Boga, wyjawione na kartach Biblii.