JAK byś się czuł, gdyby oskarżono cię o przestępstwo, którego nie popełniłeś, a które sprowadziło cierpienia na mnóstwo niewinnych ludzi? Z pewnością chciałbyś oczyścić się z tego zarzutu! Czy zdajesz sobie sprawę, że właśnie w takiej sytuacji znalazł się Jehowa Bóg? Wielu niesłusznie obwinia Go o niesprawiedliwość i cierpienia nękające ten świat. Czy Jehowie zależy na tym, by oczyścić swe imię z tych zarzutów? Ależ oczywiście! Zobaczmy, co na ten temat mówi Księga Ezechiela. Przeczytaj Ezechiela 39:7.

Jehowa oświadczył: „Nie pozwolę bezcześcić mego świętego imienia”. Kiedy ludzie oskarżają Boga o niesprawiedliwość, bezczeszczą Jego imię. Dlaczego można tak powiedzieć? W Biblii słowo „imię” często odnosi się do opinii o danej osobie. Również imię Boga ma związek z Jego reputacją. W pewnym komentarzu biblijnym ujęto to następująco: „Imię Boga nawiązuje do tego, co o Nim wiadomo — co sam o sobie objawił; reprezentuje też Jego chwałę oraz szacunek, jakim się cieszy”. A co wiadomo o stosunku Jehowy do niesprawiedliwości? On jej nienawidzi! Jest też pełen współczucia dla jej ofiar (Wyjścia 22:22-24) *. A zatem każdy, kto obarcza Boga odpowiedzialnością za rzeczy, które budzą w Nim odrazę, szarga Jego reputację — ‛ze wzgardą traktuje Jego imię’ (Psalm 74:10).

Warto zauważyć, że w omawianym wersecie z Księgi Ezechiela Jehowa dwa razy określił swoje imię jako święte. Zresztą Biblia wielokrotnie wiąże Jego imię ze świętością. Słowo „święty” zawiera w sobie myśl o czystości oraz oddzieleniu od zła. Imię Jehowy jest święte, ponieważ On sam jest święty — całkowicie oddzielony od wszystkiego, co grzeszne i nieczyste. Jakże wielkiej zniewagi dopuszczają się więc ci, którzy obwiniają Jehowę o zło!

Jehowa postanowił oczyścić swoje imię z zarzutów za pośrednictwem ustanowionego przez siebie Królestwa. Realizacja tego zamierzenia stanowi główny temat Biblii. Ezechiel uwypuklił go w swojej księdze, powtarzając wielokrotnie zapewnienie Boga dotyczące ludzi i całych narodów: „Będą musieli poznać, że ja jestem Jehowa” (Ezechiela 36:23; 37:28; 38:23; 39:7). Zwróćmy uwagę, że nie będzie to kwestia wyboru — narody ‛będą musiały poznać Jehowę’. Innymi słowy, Jehowa podejmie działania, w wyniku których narody będą zmuszone przyznać, że to On jest Panem Wszechwładnym i że Jego imię reprezentuje wszystko, co święte i czyste.

Zapewnienie, że ‛narody będą musiały poznać, kim jest Jehowa’, to naprawdę wspaniała nowina dla każdego, kto wyczekuje końca niesprawiedliwości i cierpień. Jehowa wkrótce urzeczywistni te słowa i oczyści swoje imię z wszelkich zarzutów. Usunie zło i jego sprawców, natomiast pozostawi przy życiu tych, którzy szanują Jego imię i dobrze rozumieją, co ono oznacza (Przysłów 18:10). Czy nie warto się dowiedzieć, jak zbliżyć się do Jehowy, świętego Boga, który „miłuje sprawiedliwość”? (Psalm 37:9-11, 28).

Fragment Biblii do przeczytania we wrześniu:

^ ak. 4 Zobacz artykuł „Zbliż się do Boga: Ten, który miłuje sprawiedliwość”, zamieszczony w Strażnicy z 1 listopada 2008 roku.