„Gdy widzę, jak traktowane są kobiety, nie chcę dorosnąć” (15-LETNIA ZAHRA, cytat z francuskiego wydania czasopisma GEO).

WYPOWIEDŹ nastolatki umieszczona powyżej odzwierciedla tragiczną sytuację kobiet na świecie — wiele z nich przez całe życie doświadcza przemocy i dyskryminacji. Przyjrzyjmy się kilku faktom:

  • Dyskryminacja dziewczynek. W Azji większość rodziców woli mieć synów niż córki. Jak podano w oenzetowskim raporcie z roku 2011, w tej części świata wskutek aborcji, dzieciobójstwa i zaniedbywania „brakuje” prawie 134 milionów kobiet.
  • Wykształcenie. W skali globalnej kobiety i dziewczęta stanowią aż dwie trzecie osób, które w ogóle nie chodziły do szkoły albo ukończyły mniej niż cztery klasy.
  • Molestowanie seksualne. Ponad 2,6 miliarda kobiet żyje w krajach, gdzie gwałt w małżeństwie wciąż nie jest uważany za przestępstwo.
  • Zdrowie. W krajach rozwijających się, w których brak podstawowej opieki medycznej, na skutek powikłań ciążowych lub porodowych mniej więcej co dwie minuty umiera jedna kobieta.
  • Prawa własności. Chociaż kobietom zawdzięczamy przeszło połowę światowej produkcji żywności, w wielu krajach nie mają one prawa do posiadania własności ani do dziedziczenia ziemi.

Dlaczego kobiety są pozbawione tak podstawowych praw? W pewnych społeczeństwach złemu traktowaniu kobiet sprzyjają zakorzenione w religii poglądy i zwyczaje, które niekiedy wręcz usprawiedliwiają takie nadużycia. Chandra Rami Chopra, indyjska prawniczka, stwierdziła nawet: „Wszystkie reguły religijne mają coś wspólnego: popierają dyskryminację kobiet”.

Czy podzielasz ten pogląd? Czy twoim zdaniem Biblia, podobnie jak sporo innych książek religijnych, umniejsza znaczenie kobiet? Niektórzy właśnie tak interpretują pewne wersety biblijne. Ale jak jest w rzeczywistości? Jak Bóg Biblii odnosi się do kobiet? Chociaż kwestia ta może budzić silne emocje, warto dokonać dokładnej i uczciwej analizy wypowiedzi biblijnych.