Zbliż się do Boga

Spełnij swą powinność wobec Niego

CZY zastanawiałeś się kiedyś, na czym polega sens życia? Zdolność zadawania takich pytań zawdzięczamy Jehowie. On też zaszczepił nam głębokie, wewnętrzne pragnienie szukania odpowiedzi. I co ważne, zadbał o to, byśmy nie tkwili w niewiedzy — wyjaśnienia podał na kartach Biblii. Przeanalizujmy słowa króla Salomona z Księgi Kaznodziei 12:13.

Salomon jak mało kto mógł wypowiedzieć się na temat poszukiwania szczęścia i sensu życia. Otrzymał od Boga niezwykłą mądrość, olbrzymie bogactwo oraz godność królewską. Miał sposobność przyglądać się ludzkim wysiłkom, między innymi dążeniu do bogactwa i władzy (Kazn. 2:4-9; 4:4). Pod natchnieniem Bożym tak podsumował swoje spostrzeżenia: „Konkluzja sprawy, po wysłuchaniu wszystkiego, jest następująca: Bój się prawdziwego Boga i przestrzegaj jego przykazań. Na tym bowiem polega cała powinność człowieka”. W ten sposób Salomon wskazał, w co naprawdę warto inwestować swoje siły.

„Bój się prawdziwego Boga”. Zachęta, żeby bać się Boga, może w pierwszej chwili budzić negatywne emocje. Trzeba jednak pamiętać, że nie chodzi tu o chorobliwy strach niewolnika, który drży na myśl o rozgniewaniu surowego pana. Lęk, o jakim tu mowa, to właściwe nastawienie serca — jak u dziecka, które chce się przypodobać swemu kochającemu tacie. W pewnym komentarzu biblijnym wspomniano, że lęk przed Bogiem to „szacunek i podziw Jego sług, którzy Go kochają i czują respekt dla Jego mocy i wielkości”. Bojaźń przed Jehową — Bogiem, którego kochamy i o którym wiemy, że nas kocha — powoduje, iż chętnie podporządkowujemy się Jego woli. Ten zdrowy lęk to nie tylko uczucie; wiążą się z nim także czyny.

„Przestrzegaj jego przykazań”. Zbożny lęk motywuje nas do okazywania Bogu posłuszeństwa. Jest ono jak najbardziej uzasadnione. Jehowa to nasz Stwórca, więc doskonale wie, co jest dla nas najlepsze — tak jak producent danego towaru wie najlepiej, w jaki sposób należy go używać. Poza tym Jehowie leży na sercu nasza pomyślność. On pragnie, byśmy byli szczęśliwi, toteż wszystkie Jego wymagania służą naszemu dobru (Izajasza 48:17). Apostoł Jan napisał: „Miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy jego przykazań; a przecież jego przykazania nie są uciążliwe” (1 Jana 5:3). Bóg, dając nam przykazania, dowiódł swej miłości do nas, a my, przestrzegając ich, dowodzimy, że również Go kochamy.

„Na tym bowiem polega cała powinność człowieka”. Słowa te ukazują, dlaczego to takie ważne, żebyśmy bali się Boga i Go słuchali. Po prostu taki jest nasz obowiązek. Jesteśmy winni Jehowie posłuszeństwo, bo to nasz Stwórca, któremu zawdzięczamy istnienie (Psalm 36:9). Gdy żyjemy tak, jak On tego oczekuje, spełniamy swoją powinność.

Na czym więc polega sens życia? Krótko mówiąc, jesteśmy tu po to, by wykonywać wolę Bożą. Nic innego nie nada naszemu życiu prawdziwego sensu. Czy nie warto dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jakie wymagania ma wobec nas Bóg i jak możemy dostosować do nich swoje życie?

Fragment Biblii do przeczytania w listopadzie:

Przysłów 22 do Pieśni 8