Dziesięć pytań — biblijne odpowiedzi

1 Czy grzechem pierworodnym, popełnionym przez Adama i Ewę w ogrodzie Eden, był stosunek płciowy?

▪ Odpowiedź: Wielu ludzi sądzi, że zakazany owoc był symbolem współżycia płciowego. Biblia jednak tego nie uczy.

Pomyślmy: Bóg zabronił Adamowi jeść z „drzewa poznania dobra i zła” jeszcze przed stworzeniem Ewy (Rodzaju 2:15-18). Skoro Adam był sam, zakaz ten nie mógł dotyczyć stosunków seksualnych. Poza tym Bóg wyraźnie polecił pierwszej parze: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię” (Rodzaju 1:28). Czy to możliwe, by kochający Bóg wymagał od nich napełnienia ziemi — co oczywiście wiązało się ze współżyciem — a później skazał ich na śmierć za to, że Go usłuchali? (1 Jana 4:8).

Co więcej, kiedy Ewa „wzięła (...) [zakazany] owoc i zaczęła jeść”, Adama przy niej nie było. Dopiero „potem dała też trochę swemu mężowi, gdy był z nią, i on go jadł” (Rodzaju 3:6).

Zresztą Adam i Ewa wcale nie zostali zganieni za to, że ze sobą współżyli i wydali na świat dzieci (Rodzaju 4:1, 2). Jak widać, zjedzony przez nich owoc nie symbolizował stosunku płciowego, lecz był literalnym owocem rosnącym na drzewie.

2 Czy Biblia potępia czerpanie przyjemności z seksu?

▪ Odpowiedź: Pierwsza księga biblijna podaje, że to Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Wszystkie swoje dzieła uznał za „bardzo dobre” (Rodzaju 1:27, 31). Później natchnął jednego z pisarzy biblijnych, by pouczył mężów: „Raduj się żoną twej młodości (...). Niechaj zawsze upajają cię jej piersi” (Przysłów 5:18, 19). Gdyby Biblia zabraniała czerpania przyjemności z seksu, to czy znalazłyby się w niej tego rodzaju słowa?

 Bóg stworzył narządy płciowe w taki sposób, że ludzie mogą nie tylko się rozmnażać, ale też wyrażać wzajemne uczucia i czerpać z tego zadowolenie. Dzięki kontaktom intymnym kochający się małżonkowie zaspokajają swoje potrzeby zarówno fizyczne, jak i emocjonalne.

3 Czy w świetle Biblii kobieta i mężczyzna mogą żyć ze sobą bez ślubu?

▪ Odpowiedź: Księga ta jasno wskazuje, że ‛Bóg osądzi rozpustników’ (Hebrajczyków 13:4). Greckie słowo porneía, tłumaczone na „rozpusta”, ogólnie rzecz biorąc, dotyczy wszelkich form kontaktów seksualnych pomiędzy osobami niezwiązanymi węzłem małżeńskim *. Dlatego z punktu widzenia Boga dwoje ludzi grzeszy, gdy żyje ze sobą bez ślubu — nawet jeśli w przyszłości zamierza się pobrać.

Choćby byli w sobie bardzo zakochani, to zgodnie z wymaganiami Bożymi powinni przed rozpoczęciem współżycia zawrzeć związek małżeński. Bóg, który wszczepił nam zdolność kochania, sam jest miłością. Musiał więc mieć ważne powody, by zastrzec kontakty płciowe wyłącznie dla małżeństw. Powody te zostaną szerzej omówione w następnym artykule.

4 Czy Bóg akceptuje poligamię?

▪ Odpowiedź: Przez jakiś okres Bóg dopuszczał, by mężczyźni mieli więcej niż jedną żonę (Rodzaju 4:19; 16:1-4; 29:18 do 30:24). Ale to nie On ustanowił poligamię. Adamowi dał tylko Ewę.

Stwórca upoważnił Jezusa Chrystusa do przywrócenia pierwotnego wzorca małżeństwa — związku monogamicznego (Jana 8:28). Pewnego razu Jezus oświadczył: „Ten, który ich stworzył, od początku uczynił ich mężczyzną i kobietą i powiedział: ‚Z tego względu mężczyzna opuści ojca i matkę, a przylgnie do swej żony i oboje będą jednym ciałem’” (Mateusza 19:4, 5).

 Jakiś czas później uczeń Jezusa napisał pod natchnieniem od Boga: „Niech każdy mężczyzna ma własną żonę i niech każda kobieta ma własnego męża” (1 Koryntian 7:2). W Biblii czytamy też, że żonaty mężczyzna, który w zborze chrześcijańskim pełni odpowiedzialne funkcje, powinien być „mężem jednej żony” (1 Tymoteusza 3:2, 12).

5 Czy używanie środków antykoncepcyjnych jest grzechem?

▪ Odpowiedź: Ani Jezus, ani jego uczniowie nie twierdzili, że chrześcijanie muszą mieć dzieci. Biblia nie wypowiada się w kwestii kontroli urodzin.

Dlatego małżeństwa same mogą zadecydować, czy chcą powiększyć rodzinę. Mogą ustalić, ile będą mieć dzieci i kiedy. Wybór metody antykoncepcji — o ile stosowane środki nie prowadzą do poronienia — jest osobistą sprawą małżonków *. Nikt nie powinien krytykować ich decyzji (Rzymian 14:4, 10-13).

6 Czy aborcja to coś złego?

▪ Odpowiedź: Bóg uważa życie za święte. Już na zarodek patrzy jak na odrębną żywą istotę ludzką (Psalm 139:16). Swego czasu zapowiedział, że każdy, kto wyrządzi krzywdę nienarodzonemu dziecku, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. W oczach Bożych zabicie takiego dziecka jest morderstwem (Wyjścia 20:13; 21:22, 23).

A co zrobić, jeśli w czasie porodu trzeba wybrać między życiem matki a życiem dziecka? W takiej sytuacji decyzja należy do rodziców *.

7 Czy Biblia dopuszcza możliwość rozwodu?

▪ Odpowiedź: Biblia pozwala na rozwód. Ale Jezus wskazał, że rozwiązanie małżeństwa możliwe jest tylko z jednego powodu. Powiedział: „Kto się rozwodzi ze swą żoną — jeśli nie z powodu rozpusty [seksu pozamałżeńskiego] — i poślubia inną, popełnia cudzołóstwo” (Mateusza 19:9).

Bóg nienawidzi rozwodów będących wynikiem wiarołomnego, zdradzieckiego postępowania. Osobiście rozliczy każdego, kto beztrosko opuszcza współmałżonka, zwłaszcza gdy ktoś taki z góry zakłada, że zwiąże się z innym partnerem (Malachiasza 2:13-16; Marka 10:9).

  8 Czy Bóg aprobuje homoseksualizm?

▪ Odpowiedź: Słowo Boże otwarcie potępia rozpustę, do której należą kontakty homoseksualne (Rzymian 1:26, 27; Galatów 5:19-21). Chociaż stanowisko biblijne dotyczące takiego stylu życia jest jednoznaczne, to z drugiej strony wiemy, iż „Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne” (Jana 3:16).

A zatem prawdziwi chrześcijanie nie akceptują homoseksualizmu, jednak nie są homofobami. Bóg oczekuje, że będą ‛szanować ludzi wszelkiego pokroju’ (1 Piotra 2:17). Dlatego do wszystkich odnoszą się życzliwie (Mateusza 7:12).

9 Czy jest coś złego w seksie telefonicznym, sextingu i cyberseksie?

▪ Odpowiedź: Seks telefoniczny to prowadzenie przez telefon rozmów rozbudzających podniecenie płciowe lub słuchanie nieprzyzwoitych treści. Określenie „sexting” odnosi się do wysyłania przez komórkę nagich lub półnagich zdjęć albo SMS-ów o podtekście erotycznym. Cyberseks obejmuje przesyłanie przez Internet komunikatów pobudzających seksualnie.

Wprawdzie Biblia nie zawiera żadnej wzmianki o takich modnych dziś praktykach, ale wyraźnie ostrzega: „Rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wśród was wspominane, jak się godzi świętym, ani haniebne postępowanie, ani głupia gadanina, ani sprośne żarty — to, co nie przystoi” (Efezjan 5:3, 4). Seks przez telefon, sexting, cyberseks i inne tego typu praktyki propagują wypaczony obraz kontaktów intymnych i zachęcają do szukania satysfakcji seksualnej poza obrębem małżeństwa. Utrudniają ludziom panowanie nad swymi impulsami i uczą skupiania się na własnych samolubnych pragnieniach.

10 Jaki jest biblijny pogląd na masturbację?

▪ Odpowiedź: Biblia nie mówi wprost o masturbacji — zaspokajaniu popędu seksualnego przez drażnienie własnych narządów płciowych. Jednak w Słowie Bożym polecono chrześcijanom: „Zadajcie śmierć członkom waszego ciała, które są na ziemi, jeśli chodzi o rozpustę, nieczystość, żądzę seksualną” (Kolosan 3:5).

Masturbacja kształtuje niewłaściwe, egoistyczne podejście do seksu. W Biblii znajdujemy zapewnienie, że osobom, które szczerze starają się zerwać z tym nawykiem, Bóg może udzielić „mocy wykraczającej poza to, co normalne” (2 Koryntian 4:7; Filipian 4:13).

[Przypisy]

^ ak. 11 Porneía obejmuje cudzołóstwo, homoseksualizm i stosunki ze zwierzętami oraz inne praktyki seksualne sprzeczne z celem, dla którego Bóg stworzył narządy płciowe.

^ ak. 22 Odpowiedź na pytanie, czy aborcja jest usprawiedliwiona w wypadku gwałtu, można znaleźć w Przebudźcie się! z 8 czerwca 1993 roku, strony 10 i 11 (wydawnictwo Świadków Jehowy).