Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 Ucz swoje dzieci

Kiedy nie należy spać

Kiedy nie należy spać

CHYBA przyznasz, że to ważne, by w szkole nie zasypiać. Na lekcjach niejednego bierze senność, ale żeby się czegoś nauczyć, nie można spać. Być może chodzisz też na zebrania, na których studiujesz Biblię.

Jak myślisz, co możesz zrobić, żeby w szkole i na zebraniach chrześcijańskich nie zasypiać?  * Warto na przykład kłaść się wcześniej spać. Może przydałaby ci się także popołudniowa drzemka. Spróbujmy wyciągnąć naukę z tego, co przytrafiło się pewnemu młodzieńcowi, który późno wieczorem zasnął podczas przemówienia apostoła Pawła. Odszukaj w Biblii 20 rozdział Dziejów Apostolskich, wersety od 7 do 12. Zobacz, co się wtedy wydarzyło.

Paweł odwiedził zbór znajdujący się w portowym mieście Troadzie. Z Biblii wiemy, że „następnego dnia miał odejść”, bo zamierzał popłynąć dalej. Z tego powodu „przeciągnął swą mowę aż do północy”. Czytamy: „Kiedy Paweł dalej mówił, pewien młodzieniec imieniem Eutychus, siedząc w oknie, zapadł w głęboki sen”. Co się wtedy stało? 

Eutychus wypadł przez okno „z trzeciej kondygnacji”. Paweł i inni szybko zbiegli na dół. Eutychus leżał na ziemi. Był martwy! Czy wyobrażasz sobie, jaki smutek wszystkich ogarnął? — Biblia mówi, że Paweł przypadł do Eutychusa i go objął. Po chwili zawołał z radością: ‛Nie martwcie się, już wszystko jest dobrze!’. Bóg wskrzesił Eutychusa!

 Czego nas to uczy o Bogu? — Nasz niebiański Ojciec, Jehowa, może przywrócić ludziom życie, także tym, którzy zmarli w młodym wieku. Jehowa dobrze cię rozumie i kocha nawet bardziej niż twoi rodzice. Jezus w czasie swego pobytu na ziemi pokazał, jaki jest Ojciec, gdy brał dzieci w ramiona i je błogosławił. Wskrzesił też młode osoby, między innymi 12-letnią dziewczynkę.

Co czujesz, wiedząc, że twój niebiański Ojciec cię kocha? — Oczywiście pragniemy odwzajemniać Jego miłość i chcemy być Mu posłuszni. Czy wiesz, jak możemy pokazać, że Go kochamy? — Jednym ze sposobów jest mówienie o tym. Jezus powiedział: „Miłuję Ojca”. Ale dowodził tego nie tylko słowami. Pokazywał to również swoim postępowaniem.

Jezus był posłuszny Bogu. Oznajmił: „Zawsze czynię to, co się jemu podoba”. Jeżeli będziemy postępować podobnie, wówczas chcąc podobać się Jehowie i Jego Synowi, postaramy się nie spać wtedy, kiedy nie powinniśmy.

Przeczytaj w swojej Biblii

^ ak. 4 Jeżeli po zdaniu występuje myślnik (—), to czytając ten artykuł z dzieckiem, zrób w tym miejscu pauzę i zachęć je do wyrażenia własnego zdania.