Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Jezus — jak żył?

Jezus — jak żył?

„Moim pokarmem jest wykonywanie woli tego, który mnie posłał, i dokończenie jego dzieła” (JANA 4:34).

POWYŻSZE słowa wiele mówią o tym, co w życiu Jezusa było najważniejsze. W jakich okolicznościach je wypowiedział? Cały poranek wędrował z uczniami przez górzystą Samarię (Jana 4:6, przypis w Biblii Tysiąclecia). Jego towarzysze byli pewni, że zgłodniał, więc zachęcali go, by coś zjadł (Jana 4:31-33). Właśnie wtedy Jezus zwrócił uwagę na cel swojego życia. Powiedział, że wykonywanie dzieła zleconego mu przez Boga jest dla niego ważniejsze niż jedzenie. Żył po to, by spełniać wolę Bożą. I dowodził tego słowem i czynem.

Głosił i nauczał o Królestwie Bożym.

Działalność, której poświęcił się Jezus, tak opisano w Biblii: „Obchodził całą Galileę, nauczając (...) i głosząc dobrą nowinę o królestwie” (Mateusza 4:23). A zatem Chrystus nie ograniczał się do samego głoszenia, ale również nauczał — udzielał rad i wyjaśnień oraz przekonywał za pomocą logicznych argumentów. Głównym tematem jego orędzia było Królestwo Boże.

Jezus tłumaczył swym słuchaczom, czym ono jest i czego dokona. Poniżej zamieszczono kilka prawd dotyczących tego Królestwa oraz wersety z wypowiedziami Jezusa.

  • Królestwo Boże to niebiański rząd, na czele którego stoi Jezus — Król wyznaczony przez Jehowę (MATEUSZA 4:17; JANA 18:36).

  • Dzięki Królestwu zostanie uświęcone imię Jehowy, a Jego wola będzie działa się na ziemi tak jak w niebie (MATEUSZA 6:9, 10).

  • Pod panowaniem Królestwa Bożego cała nasza planeta stanie się rajem (ŁUKASZA 23:42, 43).

  • Przyjście Królestwa i zaprowadzenie woli Bożej na ziemi jest już bardzo bliskie (MATEUSZA 24:3, 7-12) *.

Dokonywał cudów.

Jezus znany był przede wszystkim jako „Nauczyciel” (Jana 13:13). Ale podczas swej trzyipółletniej działalności dokonał też wielu cudów. Służyły one co najmniej dwom celom. Po pierwsze, dowodziły, że Jezus naprawdę został posłany przez Boga (Mateusza 11:2-6). Po drugie, dawały wyobrażenie o tym, czego na większą skalę dokona w przyszłości jako Władca Królestwa Bożego. Oto niektóre z jego niezwykłych czynów:

Jakże cudowne będzie życie na ziemi, gdy władzę nad nią obejmie Król mający taką moc!

  Przybliżał ludziom osobowość Jehowy Boga.

Nikt nie mógł wiedzieć o Jehowie więcej niż Jego Syn, który potem stał się znany jako Jezus Chrystus. Był on „pierworodnym wszelkiego stworzenia”, a więc przebywał z Bogiem w niebie dłużej niż jakakolwiek inna istota duchowa (Kolosan 1:15). Dawało mu to mnóstwo sposobności, by poznać wolę i zasady Jehowy oraz przyswoić sobie Jego sposób myślenia i postępowania.

Jezus słusznie powiedział: „Nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; i nikt nie wie, kim jest Ojciec, tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce go objawić” (Łukasza 10:22). Żyjąc na ziemi, Jezus z wielką gorliwością przybliżał innym osobowość swego Ojca. Mógł nauczać z wyjątkowej perspektywy — odwoływał się przecież do własnych przeżyć z dziedziny duchowej, gdzie przebywał w obecności Boga Najwyższego (Jana 8:28).

Sposób, w jaki Jezus pomagał ludziom poznać Jehowę, można zilustrować działaniem transformatora. Urządzenie to umożliwia zmianę napięcia z wyższego na niższe, tak by z sieci elektrycznej mogli korzystać przeciętni użytkownicy. Jezus w czasie pobytu na ziemi swoją nabytą w niebie wiedzę o Ojcu przekazywał tak, by zdołali ją pojąć i zastosować zwykli śmiertelnicy.

Jezus przybliżał ludziom swego Ojca na dwa sposoby:

  • Uczył prawdy o Jehowie, na przykład o Jego imieniu, zamierzeniu i postępowaniu (JANA 3:16; 17:6, 26).

  • Ukazywał piękne cechy osobowości Jehowy, doskonale je odzwierciedlając w swoim życiu. Mówił niejako: „Jeśli chcecie wiedzieć, jaki jest mój Ojciec, patrzcie na mnie” (JANA 5:19; 14:9).

Życie Jezusa z pewnością robi na nas wielkie wrażenie. A dlaczego umarł? Jeśli zrozumiesz tę kwestię i potraktujesz ją poważnie, może ci to przysporzyć nieocenionych korzyści.

^ ak. 9 Więcej informacji o Królestwie Bożym i o tym, skąd wiemy, że nadejdzie ono wkrótce, można znaleźć w książce Czego naprawdę uczy Biblia?, w rozdziale 8 „Czym jest Królestwo Boże?”rozdziale 9 „Czy żyjemy w ‚dniach ostatnich’?” (wydawnictwo Świadków Jehowy).