Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Jezus — dlaczego umarł?

Jezus — dlaczego umarł?

„Syn Człowieczy nie przyszedł po to, by mu usługiwano, lecz by (...) dać swoją duszę [życie] jako okup w zamian za wielu” (MARKA 10:45).

JEZUS wiedział, co go czeka. Rozumiał, że jego życie zostanie tragicznie przerwane. I był na to gotowy.

Biblia mocno podkreśla znaczenie śmierci Jezusa. Jak podaje biblista Reuben A. Torrey, w Chrześcijańskich Pismach Greckich, czyli Nowym Testamencie, bezpośrednio wspomniano o niej jakieś 175 razy. Ale dlaczego Jezus musiał cierpieć i umrzeć? Warto znaleźć odpowiedź na to pytanie, bo jego śmierć ma związek z naszym życiem.

Na co Jezus był przygotowany?

W ostatnim roku swego życia Jezus kilkakrotnie zapowiadał uczniom, że czekają go cierpienia i śmierć. Gdy po raz ostatni szedł z 12 apostołami do Jerozolimy na Paschę, oświadczył: „Syn Człowieczy * zostanie wydany naczelnym kapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć, i wydadzą go ludziom z narodów, i wyśmieją go, i go oplują, i ubiczują go, i zabiją” (Marka 10:33, 34). Dlaczego był pewny, że tak się stanie?

Znał wiele proroctw z Pism Hebrajskich, które przepowiadały, w jaki sposób zakończy się jego życie (Łukasza 18:31-33). Zwróćmy uwagę na niektóre z tych proroczych zapowiedzi. Podane wersety pokazują, jak się one spełniły.

Mesjasz miał być...

Te i inne proroctwa spełniły się na Jezusie, chociaż często nie miał on na to żadnego wpływu. Okoliczność ta potwierdza, że naprawdę został posłany przez Boga *.

Rozważmy teraz przyczyny, dla których Jezus musiał cierpieć i umrzeć.

Jezus umarł, by dostarczyć rozstrzygających argumentów w doniosłych kwestiach spornych.

Syn Boży wiedział, że w ogrodzie Eden wyłoniły się pewne kwestie o fundamentalnym znaczeniu dla całego wszechświata. Adam i Ewa pod wpływem zbuntowanej istoty duchowej wypowiedzieli Bogu posłuszeństwo, przez co zanegowali słuszność Jego zwierzchniej władzy. Gdy zgrzeszyli, powstało też pytanie, czy w obliczu prób ktokolwiek z ludzi pozostanie wierny Bogu (Rodzaju 3:1-6; Hioba 2:1-5).

Postawa Jezusa miała niebagatelne znaczenie dla rozstrzygnięcia obu tych kwestii — zarówno co do zwierzchnictwa Jehowy, jak  i lojalności Jego sług. Jezus, okazując doskonałe posłuszeństwo „aż do śmierci (...) na palu męki”, dał dowód, że popiera władzę swego Ojca (Filipian 2:8). Pokazał także, iż doskonały człowiek nawet w najcięższych sytuacjach mógł zachować lojalność wobec Jehowy.

Jezus umarł, by odkupić ludzkość.

Prorok Izajasz przepowiedział, że męczeńska śmierć Mesjasza będzie stanowić przebłaganie za grzechy ludzkości (Izajasza 53:5, 10). Jezus dobrze to rozumiał i chętnie dał „swoją duszę jako okup w zamian za wielu” (Mateusza 20:28). Przez swą ofiarną śmierć umożliwił niedoskonałym ludziom nawiązanie bliskiej więzi z Jehową oraz uwolnienie od grzechu i śmierci. Możemy więc odzyskać to, co zaprzepaścili Adam i Ewa — widoki na życie wieczne w rajskich warunkach na ziemi (Objawienie 21:3, 4) *.

Co powinieneś zrobić?

W tej serii artykułów przeanalizowaliśmy, co Biblia mówi o Jezusie — skąd pochodził, jak żył i dlaczego umarł. Ale nie chodzi tylko o to, by znać prawdę o nim. Ważne jest, by podjąć odpowiednie działania. Jeśli się na to zdecydujesz, zaznasz wielu błogosławieństw — już teraz będziesz prowadzić wartościowsze życie i zyskasz nadzieję na bezkresną przyszłość. Co więc powinieneś robić? Biblia zachęca:

  • Zdobywaj wiedzę o Jezusie Chrystusie i jego roli w zamierzeniu Jehowy (JANA 17:3).

  • Dawaj dowody wiary w Jezusa, pokazując swym życiem, że uznajesz go za Wybawcę (JANA 3:36; DZIEJE 5:31).

Świadkowie Jehowy z przyjemnością pomogą ci dowiedzieć się jeszcze więcej o Jezusie Chrystusie — „jednorodzonym Synu” Bożym, poprzez którego możemy otrzymać dar, jakim jest „życie wieczne” (Jana 3:16).

^ ak. 5 Jezus często mówił o sobie jako o „Synu Człowieczym” (Mateusza 8:20). Wyrażenie to wskazuje nie tylko, że był w pełni człowiekiem, ale też że był „synem człowieczym” wspomnianym w biblijnym proroctwie z Księgi Daniela 7:13, 14.

^ ak. 13 Więcej informacji o proroctwach mesjańskich można znaleźć w książce Czego naprawdę uczy Biblia?, w materiale dodatkowym pod tytułem „Jezus Chrystus — obiecany Mesjasz” (wydawnictwo Świadków Jehowy).

^ ak. 17 Więcej informacji na temat znaczenia śmierci Jezusa można znaleźć w książce Czego naprawdę uczy Biblia?, w rozdziale 5 „Ofiara okupu — najwspanialszy dar Boży”.