Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 Poznawaj Słowo Boże

Kim jest Jezus Chrystus?

Kim jest Jezus Chrystus?

Być może zastanawiałeś się już nad pytaniami zamieszczonymi poniżej. Ten artykuł pokaże ci, jak mógłbyś znaleźć na nie odpowiedź w swojej Biblii. Świadkowie Jehowy z przyjemnością ci w tym pomogą.

1. Kim jest Jezus Chrystus?

Zanim Jezus urodził się na ziemi, w odróżnieniu od pozostałych ludzi żył w niebie jako osoba duchowa (Jana 8:23). Był pierwszym stworzeniem Bożym i pomagał przy stwarzaniu wszystkiego innego. Tylko on został powołany do istnienia bezpośrednio przez Jehowę i dlatego nazwano go „jednorodzonym” Synem Boga. Ponieważ występował też w roli Rzecznika Bożego, jest określany mianem „Słowa” (Jana 1:1-3, 14). Przeczytaj Kolosan 1:15, 16.

2. Dlaczego Jezus przyszedł na ziemię?

Posyłając swego Syna na ziemię, Bóg przeniósł jego życie z nieba do łona żydowskiej dziewicy Marii. Jezus nie miał więc człowieczego ojca (Łukasza 1:30-35). Przyszedł tutaj, by 1) uczyć prawdy o Bogu, 2) pokazać, jak należy wykonywać wolę Bożą, i 3) ofiarować swoje doskonałe życie na „okup”. Przeczytaj Mateusza 20:28 i Jana 18:37.

3. Dlaczego potrzebujemy okupu?

Okup to zapłata za uwolnienie kogoś. Pierwotne zamierzenie Boże co do ziemi nie przewidywało, że ludzie będą się starzeć i umierać. Skąd o tym wiemy? Stwórca powiedział, że pierwszy człowiek, Adam, umrze, jeśli przekroczy pewien zakaz — jeśli popełni grzech. Gdyby Adam nie zgrzeszył, żyłby wiecznie. Ponieważ jednak okazał nieposłuszeństwo, w tym samym dniu zaczął zmierzać ku śmierci i po kilkuset latach umarł (Rodzaju 2:16, 17; 5:5). Grzeszny stan i śmierć przekazał swoim potomkom. A więc poprzez Adama śmierć, będąca karą za grzech, ‛weszła na świat’ i dlatego potrzebujemy okupu. Przeczytaj Rzymian 5:12; 6:23.

 4. Dlaczego Jezus umarł?

Kto mógłby zapłacić okup, który by nas uwolnił od śmierci? Na pewno nie leży to w mocy żadnego niedoskonałego człowieka. Umierając, płacimy karę za swoje grzechy. Przeczytaj Psalm 49:7-9.

Jezus nie odziedziczył niedoskonałości po człowieczym ojcu, toteż nie umarł z powodu własnego grzesznego stanu — oddał życie za grzechy innych. Bóg, posyłając swego Syna po to, by za nas umarł, pokazał, że darzy ludzi niezwykłą miłością. Również Jezus, gdy zgodnie z wolą Ojca oddał życie za nasze grzechy, dowiódł, że nas kocha. Przeczytaj Jana 3:16 i Rzymian 5:18, 19.

5. Co Jezus robi dzisiaj?

Uzdrawiając chorych, wskrzeszając zmarłych i w końcu wykupując ludzi z niewoli grzechu i śmierci, Jezus pokazał, jaka wspaniała przyszłość czeka wszystkich tych, którzy okażą się mu posłuszni (Łukasza 18:35-42; Jana 5:28, 29). Gdy umarł, Bóg przywrócił go do życia jako istotę duchową (1 Piotra 3:18). Potem Jezus czekał po prawicy Bożej, aż zostanie wyniesiony przez Jehowę na tron, by panować nad ziemią (Hebrajczyków 10:12, 13). Obecnie jest Królem w niebie, a jego naśladowcy rozgłaszają tę dobrą nowinę po całym świecie. Przeczytaj Daniela 7:13, 14 i Mateusza 24:14.

Już wkrótce Jezus użyje swej władzy królewskiej, by położyć kres wszelkim cierpieniom i unicestwić niegodziwych. Miliony tych, którzy okazują w niego wiarę i są mu posłuszni, będą się rozkoszować życiem w ziemskim raju. Przeczytaj Psalm 37:9-11.

Miliony tych, którzy okazują wiarę w Jezusa i są mu posłuszni, będą się rozkoszować życiem w raju na ziemi