Jezus powiedział, że „zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko niedomagający” (Mateusza 9:12). A zatem korzystanie z pomocy medycznej nie jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Świadkowie Jehowy poddają się terapiom zalecanym przez specjalistów oraz przyjmują przepisane przez nich leki. Zależy im na tym, by cieszyć się dobrym zdrowiem i długim życiem. Niektórzy z nich sami są lekarzami, podobnie jak w I wieku ewangelista Łukasz (Kolosan 4:14).

Świadkowie nie zgadzają się jednak na metody leczenia, które kolidują z zasadami Bożymi. Na przykład ze względu na biblijne wytyczne co do używania krwi nie przyjmują transfuzji (Rodzaju 9:4; Kapłańska 17:1-14; Dzieje 15:28, 29). Wystrzegają się również terapii, które mają związek z „mocą tajemną”, spirytyzmem i innymi formami okultyzmu (Izajasza 1:13; Galatów 5:19-21).

Oczywiście sporo specjalistów, ratując życie i zdrowie, stosuje terapie, które nie stoją w sprzeczności z Biblią — i wielu Świadków się na nie decyduje. Często są one nawet wyższej jakości niż metody niezgodne z prawem Bożym.

Istnieje wiele sposobów leczenia i każdy ma swoich zwolenników. Co pomaga jednej osobie, niekoniecznie pomoże drugiej. Dlatego ci, którym zależy na trafnej diagnozie i skutecznym leczeniu, mogą zdecydować, że nie poprzestaną na opinii jednego specjalisty (Przysłów 14:15).

Poszczególni Świadkowie Jehowy podejmują rozmaite decyzje w sprawach leczenia. Biblia uwzględnia fakt, że tam, gdzie w grę nie wchodzi jasno sprecyzowane prawo Boże, sumienie różnych chrześcijan może reagować odmiennie (Rzymian 14:2-4). A więc każdy musi się przyjrzeć proponowanej mu metodzie leczenia i upewnić się, że jest ona zgodna z jego sumieniem, wyszkolonym na podstawie Biblii (Galatów 6:5; Hebrajczyków 5:14).

Podejmowanie takich decyzji pod pewnymi względami przypomina wjazd na ruchliwe skrzyżowanie. Gdyby kierowca bez zastanowienia jechał za innymi samochodami, mógłby się narazić na poważne niebezpieczeństwo. Mądry człowiek zwalnia przed skrzyżowaniem i sam ocenia sytuację. Podobnie Świadkowie nie podejmują pochopnie decyzji ani też nie poddają się na ślepo popularnym terapiom. Najpierw starannie rozważają możliwości i analizują odpowiednie zasady biblijne.

Świadkowie Jehowy cenią ciężką pracę i poświęcenie służb medycznych. Są wdzięczni wszystkim, którzy niosą im ulgę w chorobach.