CZY ktoś wyjawił ci kiedyś tajemnicę? — * Dzisiaj dowiemy się o tajemnicy nazwanej w Biblii „świętą tajemnicą, która przez długie czasy była okryta milczeniem” (Rzymian 16:25). Na początku znał ją tylko Bóg. Zobaczmy, jak zadbał o to, żeby poznali ją też inni.

Potrafiłbyś wyjaśnić, co znaczy słowo „święty”? — To inaczej czysty, zupełnie wyjątkowy. Ta tajemnica, o której mówimy, została nazwana świętą, bo pochodzi od Boga, który jest święty. Czy chcesz wiedzieć, kto pragnął ją poznać? — W Biblii czytamy: „W rzeczy te pragną wejrzeć aniołowie”. Zobacz, nawet aniołowie chcieli zrozumieć tę niezwykłą tajemnicę (1 Piotra 1:12).

Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, zaczął wyjaśniać, czym jest święta tajemnica. Swoim uczniom powiedział: „Wam dano świętą tajemnicę królestwa Bożego” (Marka 4:11). Czy zauważyłeś, z czym ma związek ta tajemnica? — Tak, ma związek z Królestwem Bożym, o które Jezus kazał nam się modlić (Mateusza 6:9, 10).

Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego Królestwo Boże „przez długie czasy” było tajemnicą. Wszystko zaczęło się od tego, że Adam z Ewą złamali prawo Boże i zostali wypędzeni z ogrodu Eden. Mimo to Bóg postanowił sprawić, by ziemia znowu stała się rajem (Rodzaju 1:26-28; 2:8, 9; Izajasza 45:18). Informował o tym swoich sług, którzy opisywali, jak szczęśliwe będzie życie pod panowaniem Królestwa Bożego. Jednak wielu szczegółów nie znali. Zmieniło się to dopiero wtedy, gdy Jezus zaczął głosić o tym Królestwie (Psalm 37:11, 29; Izajasza 11:6-9; 25:8; 33:24; 65:21-24).

Porozmawiajmy teraz o tym, kto jest Władcą w Królestwie Bożym. Jak myślisz, kogo Bóg wybrał na to stanowisko? — Masz rację, swojego Syna, Jezusa Chrystusa, „Księcia Pokoju”. Biblia mówi: „Na jego barkach spocznie władza książęca” (Izajasza 9:6, 7). To bardzo ważne, żeby ‛dokładnie poznać świętą tajemnicę Bożą, mianowicie Chrystusa’ (Kolosan 2:2). Z Biblii dowiadujemy się, że Bóg przeniósł życie potężnego anioła, swego pierworodnego duchowego Syna, do łona Marii. W ten sposób Jezus pojawił się na ziemi, by złożyć ofiarę, dzięki której możemy mieć nadzieję na życie wieczne (Mateusza 20:28; Jana 3:16; 17:3).

Ale to nie wszystko. Musimy wiedzieć coś więcej niż to, że na Władcę  swego Królestwa Bóg wyznaczył Jezusa. Święta tajemnica to także wiadomość, że Bóg wybrał ludzi z ziemi — kobiety i mężczyzn — którzy wspólnie z Jezusem będą tworzyć niebiański rząd! (Efezjan 1:8-12).

Może chciałbyś poznać imiona niektórych członków tego rządu? Jezus powiedział, że idzie przygotować miejsce w niebie dla swoich wiernych apostołów (Jana 14:2, 3). Przeczytamy teraz podane tutaj wersety. Znajdziemy w nich imiona różnych osób, które będą z Jezusem w Królestwie jego Ojca (Mateusza 10:2-4; Marka 15:39-41; Jana 19:25).

Bardzo długo nie wiedziano, ile będzie tych osób. Ale dzisiaj już to wiemy. Czy znasz ich liczbę? — Biblia podaje, że będzie ich 144 000. Ta informacja również jest częścią świętej tajemnicy (Objawienie 14:1, 4).

„Święta tajemnica królestwa Bożego” to najciekawsza z tajemnic, prawda? — Powinniśmy ją dobrze poznać, żeby móc o niej wszystkim opowiadać.

^ ak. 3 Jeżeli po zdaniu występuje myślnik (—), to czytając ten artykuł z dzieckiem, zrób w tym miejscu pauzę i zachęć je do wyrażenia własnego zdania.